GO

Nieuws

Onderzoek in bataat gaat verder

Onderzoek in bataat gaat verder

Auteur: Tack Annelien/dinsdag 21 februari 2023/Categorieën: Openluchtteelt, Andere_gewassen_OL, bataat_OL, Bodem_en_bemesting_OL, Water_OL, Innovaties, bataat_INNO, Projecten, Vlaamse Overheid, VLAIO (ex IWT), MAXBAT, Actueel, Nieuwsbrief, Niet-leden

Dat succesvol bataat telen in België mogelijk is, zoveel is duidelijk. Toch zijn er nog heel wat vragen waarop we vandaag het antwoord niet kennen en vraagt de uitbreiding van deze teelt diepgaander onderzoek. Op 1 september 2022 ging daarom het 4-jarige LA-traject ‘Maxbat : Maximaliseren van de productuniformiteit en -kwaliteit in de teelt en bewaring van bataat’ van start. Het PCG is coördinator en werkt voor het onderzoek rond bewaring samen met het Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten (VCBT). Het project wil de productuniformiteit en -kwaliteit van bataat vergroten voor een meer duurzaam en rendabel resultaat.

In 2023 staan alvast heel wat proeven op de planning in het kader van Maxbat. Terwijl we de voorbije jaren eerder in de breedte het potentieel van talrijke rassen hebben onderzocht, zullen we ons de komende jaren meer verdiepen in de belangrijkste rassen voor onze regio. Komend seizoen planten we de rassen Bellevue, Orleans en Beauregard aan op verschillende planttijdstippen en bekijken we de invloed van de omstandigheden bij plant op de verdere ontwikkeling van de rassen. Aan de hand van frequente tussentijdse oogstbeurten zullen we de knolaanleg in kaart brengen en groeicurves opstellen om een betere inschatting te kunnen maken van het ideale oogsttijdstip. Niet alleen opbrengst, maar ook kwaliteit (kleurintensiteit, gehalte droge stof) is hierbij van belang. Ook op praktijkpercelen voorzien we tussentijdse monitoring om de bevindingen op het PCG te vergelijken met de situatie bij telers. Dit onderzoek moet ons in staat stellen om op termijn richtlijnen en groeicurves op te stellen voor een rasspecifiek advies.

Een tweede erg belangrijk onderdeel van het project focust op het gebruik van nutriënten en water in de teelt van bataat. Hoewel we de voorbije jaren reeds mooie resultaten boekten met de huidige bemestingsstrategie en manier van beregenen, willen we dit onderzoek de komende jaren een stuk intensiever gaan uitvoeren. Het aanbrengen van nutriënten is heel wat duurder geworden en ook water is vaak schaars en kostelijk. Het is dan ook cruciaal deze in te zetten aan de juiste dosering én op het juiste moment. In het project gaan we dieper in op de rol van stikstof- en kaliumbemesting in de teelt van bataat en het belang van andere elementen zoals Calcium. Daarnaast trachten we op basis van irrigatieonderzoek gelinkt aan bodemvochtsensoren een beter inzicht te krijgen in de juiste dosering en positionering van de watergiften voor een beredeneerde, duurzame beregeningsstrategie.

Naast deze hoofdbrokken voorzien we in 2023 onderzoek omtrent de bestrijding van ritnaalden in bataat en optimaliseren we de oogst- en bewaarstrategie in functie van een goede bewaring in functie van een jaarrond kwalitatief lokaal aanbod.

 

Meer info?

Annelien Tack

 

Samenwerking

Dit onderzoek kadert binnen het VLAIO LA-traject 'Maxbat: Maximaliseren van de productuniformiteit en -kwaliteit in de teelt en bewaring van bataat' en wordt uitgevoerd met de steun van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen en de Europese Unie.

      

Print

Aantal keer bekeken (4655)/Commentaren (0)

Links