X
GO

Actueel nieuws

Word nu lid van de Focusgroep Bodemkwaliteit in openluchtgroenten

Word nu lid van de Focusgroep Bodemkwaliteit in openluchtgroenten

Focusgroep B3W (Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit) komt 3 keer per jaar samen

Auteur: Bodyn Jonas/donderdag 9 februari 2023/Categorieën: Openluchtteelt, Bodem_en_bemesting_OL, Projecten, Vlaamse Overheid, VLM mestbank, B3W, Actueel, Nieuwsbrief, Media, Niet-leden

Focusgroep Bodemkwaliteit in openluchtgroenten

In het kader van de B3W-werking organiseren we een Focusgroep ‘Bodemkwaliteit in openluchtgroenten’. Deze focusgroep is een lerend netwerk, waarbinnen wij samen met 8 à 12 groentetelers 3 keer per jaar samenkomen om kennis uit te wisselen over bodemkwaliteit. Voorstel is om de focus te leggen op de verschillende bewerkings- en bemestingsstrategieën  in openluchtgroenten en de kennis hierrond uit te wisselen. Hierbij wordt niet enkel aandacht besteed aan een optimale productie maar ook ervaringen uitgewisseld om te komen tot een kwalitatief sterke bodem. Opbouw van organische stof en teeltrotatie vormen in de focusgroep zeker ook te bespreken aandachtspunten.

Wij voorzien ook begeleiding indien er deelnemers zijn die interesse hebben om bepaalde praktijken reeds toe te passen op hun bedrijf. Andere onderwerpen kunnen echter ook aan bod komen tijdens de focusgroepbijeenkomsten; ideeën hiervoor zijn heel erg welkom!

 

Oproep

Voor de Focusgroep Bodemkwaliteit in openluchtgroenten, zoekt B3W enkele groentetelers die interesse hebben om hun kennis rond bodemkwaliteit te delen en interesse hebben in het toepassen van nieuwe kennis.

De eerste focusgroep-bijeenkomst zal doorgaan maart-april. Dit valt nog af te spreken met de geïnteresseerde telers.

Heb je interesse om deel te nemen aan deze focusgroep? Neem contact op met Jonas Bodyn of Lore Lauwers, graag voor vrijdag 10 maart 2023

 

Al gehoord van B3W?

Begin 2021 ging de Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit of B3W van start als nieuwe begeleidings- en voorlichtingsdienst voor de Vlaamse land- en tuinbouwsector. B3W werd opgericht in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Vanuit diepgaande kennis en praktijkervaring begeleidt B3W land- en tuinbouwbedrijven bij hun evolutie richting duurzaam nutriëntenbeheer en bodemzorg, met respect voor de gestelde milieudoelen en de actuele voorschriften.

B3W is een samenwerking tussen 13 Vlaamse onderzoeks- en praktijkcentra voor landbouw, met verschillende locaties en expertises. De begeleiding van land- en tuinbouwbedrijven gebeurt via focusgroepen, thematische uitwisselingsmomenten en communicatieacties. Via een digitaal platform krijgen gebruikers bovendien toegang tot het kennisnetwerk. Meer info via www.b3w.vlaanderen.be of via onderstaand filmpje.

Wat is B3W?

Print

Aantal keer bekeken (1457)/Commentaren (0)

Links

x
yesmovies