GO

Nieuws

Enquête 'Beheersing van wortelknobbelaaltjes in biovruchtgroenteteelt'

Enquête 'Beheersing van wortelknobbelaaltjes in biovruchtgroenteteelt'

Een korte enquête met vijf vragen over hoe u als teler de resultaten van het onderzoek kon gebruiken.

Auteur: Heyman Lisa/maandag 10 oktober 2022/Categorieën: Bio_beschutte_teelt, Vruchtgroenten_BIO, aubergine_BIO, paprika_BIO, tomaat_BIO, Projecten, Vlaamse Overheid, VLAIO (ex IWT), MELO, Actueel, Niet-leden

Van 2018 tot 2022 liep het VLAIO-LA project ‘Beheersing van Meloidogyne spp. in intensieve biologische vruchtgroenteteelt in kas’. De bedoeling was om in dit project een economisch en praktisch haalbaar, robuust teeltsysteem te ontwikkelen voor een intensieve biologische vruchtgroententeelt onder beschutting ter beheersing van wortelknobbelaaltjes. We probeerden diverse strategieën uit, zoals onderstammen, vanggewassen in de winterperiode, tussenteelten in de vruchtgroenteteelt en toevoegen van natuurlijke bodemmiddelen (bv compost, chitine of biologische preparaten), en met succes! Wat bleek? Met de juiste keuze van onderstam/cultivar kan opbrengstderving worden beperkt en tegelijkertijd de populatie van wortelknobbelaaltjes verlaagd worden. In combinatie met het inzetten van vanggewassen, tussenteelten en natuurlijke bodemmiddelen biedt dit perspectieven om de wortelknobbelaaltjes te beheersen. Preventie blijft echter van cruciaal belang. Een goede bedrijfshygiëne en vertrekken van aaltjesvrij uitgangsmateriaal helpen om problemen te voorkomen.

Om dit project af te sluiten, willen we graag weten hoe u als teler de resultaten van dit onderzoek kon gebruiken. Daarom hebben wij een korte enquête opgesteld met vijf vragen.

Heeft u enkele minuutjes tijd om de enquête te beantwoorden?


Studienamiddag wortelknobbelaaltjes in de bioteelt
Op woensdag 26 oktober 2022 nodigen PCG en ILVO jullie uit op de studienamiddag (wortelknobbel)aaltjes. Met als thema's: Wat zijn nematoden? / Welke nematoden zijn schadelijk met focus op wortelknobbelnematoden? / Hoe kunnen we nematoden beheersen? Deelname is gratis maar inschrijving is verplicht vóór 24 oktober via het inschrijvingsformulier.

 

In samenwerking met

In het kader van het VLAIO-LA project ‘Beheersing van Meloidogyne spp. in intensieve biologische vruchtgroenteteelt in kas’

    

Print

Aantal keer bekeken (6361)/Commentaren (0)

Links