GO

Nieuws

Terugblik proefveldbezoek Kurkuma mei 2022

Terugblik proefveldbezoek Kurkuma mei 2022

In het kader van het Interreg Vb Noordwest-Europa project 'CURCOL - Gebruik van natuurlijke kleurstoffen in biobased verpakkingsmateriaal - Curcuma based sustainable colours' - 4 mei 2022 - on 4 May 2022

Auteur: Dendauw Ellen/zaterdag 7 mei 2022/Categorieën: Kruiden, Andere_kruiden_KR, Kurkuma_KR, Innovaties, andere_INNO, Projecten, Europa, Interreg V, North Sea Region, SMGR, North_West_Europe, CURC, Vlaamse Overheid, Dept. L en V, TETEG, Actueel, Niet-leden

Op 4 mei 2022 organiseerde het PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt vzw) in Kruishoutem in het kader van het Interreg NWE project CURCOL ‘Curcumine based sustainable Colours’ een proefveldbezoek over de start van bio kurkumateelt. Het proefveldbezoek kon genieten van een grote belangstelling van meer dan twintig telers, kwekers, verwerkers en andere geïnteresseerden. De pas opgestarte proeven in zowel verwarmde serre als koepel werden toegelicht. Ook de proefresultaten van voorgaande jaren en de resultaten rond bewaring en voorkieming van kurkumarhizomen kwamen aan bod. Daarnaast presenteerde Harrie Vreman van NEXTGarden Ingrediënt Farm uit Nederland hun proefresultaten over de kurkumateelt in pot.

 

Voorgaande proefjaren vormen een stevige basis voor nieuwe proeven

Zowel in 2020 als 2021 lagen verkennende teelten van kurkuma aan in bio verwarmde serres op het proefcentrum. Hieruit blijkt dat het mogelijk is om vermarktbare biologische kurkuma te telen in Vlaamse serres met een etmaal van 24 °C, een bodemtemperatuur van minimum 19 °C en een hoge luchtvochtigheid (> 75 %). Enkele randvoorwaarden, zoals degelijk voorgekiemd plantmateriaal en voldoende mulching, kunnen zorgen voor een uniforme en hoge opbrengst.

Binnen het CURCOL-project is het de bedoeling om kleurstoffen te maken op basis van curcumine uit kurkuma. Het verhogen van het curcuminegehalte van de geteelde kurkuma is de focus van de twee proeven die in 2022 aanliggen op PCG. De ene proef is een bemestingsproef in verwarmde serre want uit literatuur blijkt dat een hogere kaliumgift het curcuminegehalte van de uiteindelijk geoogste kurkumarhizomen positief zou kunnen beïnvloeden. De tweede proef is een rassenproef aangelegd in een koepelteelt. Verschillende rassen bevatten namelijk van nature verschillende curcuminegehaltes. In deze proef wordt gekeken welk ras onder Vlaamse teeltomstandigheden in koepel het hoogste curcuminegehalte geeft.

 

Nog veel onderzoek nodig naar bewaring en voorkieming van kurkumarhizomen

Om succesvol een biologische teelt op te kunnen starten in Vlaanderen, is allereerst degelijk plantmateriaal nodig. Uit de proef van 2021 blijkt dat voorkieming een meer uniforme en hogere opbrengst kan geven. In 2022 werd geprobeerd dit te optimaliseren aan de hand van een opkweek in een meerlagenteeltsysteem versus een opkweek in bakken in de serre. Beide systemen bleken geschikt voor voorkieming, met vermoedelijk een snellere voorkieming in het meerlagenteeltsysteem. Het succes van voorkieming bleek vooral afhankelijk te zijn van de kwaliteit van de rhizomen. Het is dan ook zeer belangrijk om de rhizomen kwalitatief te bewaren. Ook bewaringsonderzoek van de uiteindelijk vers geoogste kurkumarhizomen, dat werd uitgevoerd door VCBT, werd kort toegelicht op het proefveldbezoek. De conclusie hiervan is echter dat verder onderzoek nodig is om een goede bewaring te bereiken. Voorlopig droogt de kurkuma te veel uit na wondheling en bewaring.

 

Tweede proefveldbezoek in het najaar vervolledigt de teelt

Dat er interesse is voor de teelt van kurkuma uit verschillende hoeken, bevestigde ook Harrie Vreman van het project NEXTGarden Ingrediënt Farm uit Nederland. Hij gaf een mooi overzicht mee van het onderzoek dat zij reeds hebben verricht rond de teelt van kurkuma in pot. In het najaar van 2022 zal PCG aansluitend een tweede proefveldbezoek organiseren waarbij het vervolg van de teelt in vollegrond in Vlaanderen onder de loep wordt genomen. Ook zullen kort mogelijke afzetkanalen en verwerkingsmogelijkheden toegelicht worden. Hopelijk mag PCG dan minstens evenveel enthousiastelingen verwelkomen!

 

 

Meer info? - More information

Webinar Recente ontwikkelingen in op curcumine gebaseerde kleurstoffen en toepassingen / Recent developments in curcumin-based colorants and applications - 17 mei 2022
Inschrijven voor de webinar - Register now for the CurCol webinar
Bezoekersgids proefveldbezoek Kurkuma mei 2022
Presentaties proefveldbezoek Kurkuma mei 2022

Ellen Dendauw - 0032 9 331 60 92 - e-mail

 

Projectpartners

CURCOL - Curcuma based sustainable colours
    
 

Relance project - Slimme combinatie van teeltkeuze en technologie voor een rendabele klimaatrobuuste land- en tuinbouw
        
 

SmartGreen - Big Data and eco-innovative resource use in the NSR Greenhouse industry - greening the growth in horticultural production

        

 

Met de steun van - With the support of

CURCOL - Curcuma based sustainable colours
       
 

SmartGreen - Big Data and eco-innovative resource use in the NSR Greenhouse industry - greening the growth in horticultural production
  
 

Relance project - Slimme combinatie van teeltkeuze en technologie voor een rendabele klimaatrobuuste land- en tuinbouw
    

Print

Aantal keer bekeken (11527)/Commentaren (0)

Links