X
GO

Actueel nieuws

Druppelirrigatie in prei bewijst zijn nut!

Druppelirrigatie in prei bewijst zijn nut!

Openluchtteelten proeven februari 2021

Auteur: Vandewoestijne Elise/vrijdag 19 februari 2021/Categorieën: Openluchtteelt, Prei_OL, Water_OL, Projecten, Vlaamse Overheid, VLAIO (ex IWT), DRIP, Actueel, Niet-leden

De voorbije zomers waren heel droog en door de klimaatsverandering worden meer droge en warme zomers verwacht. Om de productie en kwaliteit van de gewassen op peil te houden wordt irrigeren een noodzaak. Voldoende water ter beschikking hebben is veelal het knelpunt. Daarom wordt er gezocht naar methoden waarbij irrigeren zo efficiënt mogelijk kan gebeuren. Druppelirrigatie is één van de mogelijkheden.

Het LA-traject ‘Datagedreven Regeling van druppelirrigatie voor een duurzame Productie in de tuinbouw’ focust op vollegrondsgroenten die gevoelig zijn aan waterstress. Door een efficiënte irrigatie vermijdt men significante productieverliezen, zoals gewichtsverlies in prei.

 

Bodemwaterbalans stelt optimale watergift voorop

In de zomer van 2020 werd een irrigatieproef aangelegd op een proefveld op het PCG. De preiproef met het ras Krypton (Nunhems) werd geplant op 9 juni en gerooid op 5 november. In deze proef werden verschillende irrigatiemethoden en strategieën met elkaar vergeleken om hun effect op de groei en opbrengst na te gaan, maar ook de invloed op tripsbestrijding. Het irrigatieadvies werd aangestuurd met een bodemwaterbalansmodel dat alle inputs (neerslag, irrigatie, bodemtype, …) en outputs (verdamping, …) van water in rekening brengt en bovendien gekoppeld is aan weersvoorspellingen. Zo kan de vochtinhoud van de bodem en dus het moment van irrigatie tot tien dagen op voorhand worden berekend. Aan alle objecten werd dezelfde hoeveelheid water per m2 gegeven zodat de objecten met elkaar vergeleken konden worden.

 

Druppelirrigatie versus niet en van bovenaf beregenen

Het staat als een paal boven water dat druppelirrigatie een absolute meerwaarde betekent t.o.v. niet beregenen: er werd 47.5% meer opbrengst (ton/ha) behaald bij druppelirritatie t.o.v. niet irrigeren. Druppelirrigatie gaf daarenboven 13.7% hogere opbrengst (ton/ha) dan van bovenaf beregenen, dit bij eenzelfde watergift. Er was een object voorzien waarbij 30% minder water gegeven werd via druppelirrigatie. Hier werd een opbrengst behaald die 4.4% lager was dan beregenen van bovenaf aan 100%, al kon er statistisch geen verschil aangetoond worden.

Tabel: Opbrengstresultaten onderzoek irrigatie in prei 2020

 

Kwaliteit

Er was behoorlijk wat tripsaantasting, doch was er geen verschil waar te nemen tussen onberegend, bovenberegening en druppelirrigatie. Er was wel beduidend meer kuiswerk wegens sleet bij de prei die niet beregend werd en bij het object waar 30% minder water gegeven werd. De preischacht was hier ook zachter ten opzichte van de andere objecten.

 

Bovengronds of ondergronds?

Naar aanleg toe is het gemakkelijkst om druppelslangen tussen de plantenrijen te leggen. Hierbij kan geopteerd worden om ze bovengronds of ondergronds te plaatsen. Druppelslangen die bovenop de grond liggen zijn gemakkelijk controleerbaar op lekken, maar het brengt ook enkele nadelen met zich mee. Enerzijds moeten de druppelslangen goed vastgelegd worden om te voorkomen dat ze wegwaaien. Anderzijds zijn ze veel kwetsbaarder voor beschadigingen door wild en bemoeilijkt het mechanische grondbewerkingen. Bij de irrigatieproef in prei op het PCG stelden we een lagere opbrengst vast (-16%) als de druppelslang bovengronds ligt t.o.v. ondergronds. Een mogelijke verklaring is dat er bij een bovengronds druppelsysteem redelijk wat water verdampt aan het grondoppervlak en dus de wortels niet bereikt. Er werd ook bekeken of er een verschil in opbrengst is als er 1 druppelslang (bovenop) per plantenrij ligt of 1 druppelslang met dubbel debiet (bovenop) om de 2 plantenrijen. Het voordeel hiervan is de besparing op het aantal druppelslangen. Er werd geen significant opbrengstverschil vastgesteld.

 

Klein versus grote gift & frequentie

Bij de irrigatieproef werd bekeken of de grootte en frequentie van gift een invloed heeft op de opbrengst. Bij het ene object werd de totale gift van 15mm in 1 keer gegeven, terwijl bij het ander object dezelfde gift gespreid werd over 3 tot 5 dagen. Dit laatste heeft als voordeel dat bij een onverwachte regenbui er één of meerdere watergiften kunnen uitgespaard worden. Doch, de opbrengstcijfers lagen 20% lager bij frequent kleine beurten ten opzichte van minder frequent een grotere beurt.

 

Meer info?

Elise Vandewoestijne

 

Met de steun van

Deze proef kwam tot stand in het kader van het LA-traject DRIP ‘Datagedreven regeling van druppelirrigatie voor een duurzame productie in de tuinbouw’, met steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Print

Aantal keer bekeken (3849)/Commentaren (0)

Links

x
123movies