X
GO

Actueel nieuws

Triple C pakt erosieproblematiek in Vlaamse Ardennen aan

Triple C pakt erosieproblematiek in Vlaamse Ardennen aan

In het kader van het Interreg V 2 Seas Mers Zeeën 'Triple C: Climate resilience - Catchment based - Catchment planning and management'

Auteur: Vandewoestijne Elise/dinsdag 30 november 2021/Categorieën: Openluchtteelt, Bodem_en_bemesting_OL, Bio_beschutte_teelt, Bodem_en_bemesting_BIO, Projecten, Europa, Interreg V, 2Seas-Zeeen, TRIP, Actueel, Media, Niet-leden

De regio van de Vlaamse Ardennen is heuvelachtig en daardoor erg erosiegevoelig. Verschillende Vlaamse partners hebben binnen het Europese Triple C-project hun krachten gebundeld om te strijden tegen wateroverlast en erosie. Hiervoor werkten ze nauw samen met de landbouwers, lokale besturen en waterloopbeheerders. Op dinsdag 7 september hebben we de resultaten gepresenteerd op het slotevenement in Oostende.

 

De 3 C’s uit de projectnaam Triple C staan voor de Engelse termen

  • climate resilience: weerbaar zijn tegen een veranderend klimaat,
  • catchment based: op stroomgebiedsniveau
  • community based: in samenwerking met alle betrokken actoren.

Met dit project hebben we dan ook gefocust op een volledig stroomgebied: het erosieprobleem aanpakken van bron tot monding. Om de erosieknelpunten in kaart te brengen, maakte de VMM gebruik van het sedimentmodel WatemSedem. Het model laat toe de grootste sedimentpatronen in kaart te brengen en de impact in te schatten van het implementeren van maatregelen.

Daarbij werd samengewerkt met landbouwers omdat zij op hun percelen vaak af te rekenen hebben met de nadelige gevolgen van erosie. Er kwamen demo’s om landbouwers vertrouwd te maken met teelttechnische maatregelen, er werden grasbloemenstroken en bufferdammen aangelegd, en er kwam een oeverzone en sedimentvang langs de waterloop.

Het Triple C project bracht niet alleen landbouwers samen om te werken aan een erosie en klimaatbestendig milieu, ook de kennisuitwisseling met projectpartners zorgde voor een stimulans in de strijd tegen erosie.

Hoe dit alles in zijn werk is gegaan zie je in onderstaand filmpje.

Triple C pakt erosieproblematiek in Vlaamse Ardennen aan

 

Meer info?

Erosiemaatregelen PCG openluchtteam
Waterbeheersmaatregelen Elise Vandewoestijne
Interreg V 2Seas - Triple C

 

Vlaamse partners ivm erosieproblematiek in Vlaamse Ardennen

    

 

Met de steun van

  

Print

Aantal keer bekeken (8480)/Commentaren (0)

Tags: erosie

Links

x
123movies