X
GO

Actueel nieuws

Team Europa, Slimmer Europa: De Blauwe Keten en Bioprotect

Team Europa, Slimmer Europa: De Blauwe Keten en Bioprotect

De Blauwe Keten en BioProtect (Biologische gewasbescherming in de praktijk: optimalisatie van de efficiëntie in het veld van (nieuwe) biologische gewasbeschermingsmiddelen)

Auteur: Lippens Louis/maandag 22 november 2021/Categorieën: Innovaties, andere_INNO, Projecten, Europa, Interreg V, Vlaanderen-Nederland, BLAU, France-Wallonie-Vlaanderen, BPRO, Actueel, Media, Niet-leden

Het Oost-Vlaamse provinciebestuur is sinds vele jaren actief betrokken in Europese programma's en sensibiliseringsactiviteiten. Team Europa staat dan ook klaar om mogelijke initiatiefnemers te sensibiliseren en te ondersteunen bij de uitwerking en uitvoering van hun projecten.

“Als trotse projectpartner van het project Smart Aquaponics (Ontwikkeling van intelligente beheersinstrumenten voor aquaponics systemen aangepast aan professionals, stedelijke gemeenschappen en opleiding) werkten we mee aan video’s voor de nieuwe Interreg- en EFRO- programma’s van @Europa in Oost-Vlaanderen.

 

De Blauwe keten

De glastuinbouw beleeft moeilijke tijden door oplopende kosten en een toenemende wereldwijde concurrentie. Zowel Vlaanderen als Nederland voeren dan ook een ondersteunend beleid naar glastuinbouw om de noodzakelijke transitie en de daarbij horende modernisering te kunnen realiseren. Een verrijking van het bestaande aanbod is daarbij cruciaal zoals de commerciële teelt van microalgen. Deze microalgen lenen zich goed voor toepassingen in de voedings- en textielindustrie, bouwsector, farmacie en cosmetica.

Spirulina biedt binnen het aanbod van biogebaseerde microalgen het grootste potentieel omdat het een belangrijke bron van fycocyanine (blauwe kleurstof) bevat. Het kan een waardevolle vervanger zijn voor de kunstmatige variant, Briljant Blauw (E133), dat in verband wordt gebracht met hyperactiviteit en andere gezondheidsrisico’s.

Momenteel importeren we de meeste microalgen uit Azië of de Verenigde Staten. De teelt in Vlaanderen en Nederland moet zich daarom kunnen onderscheiden door de hoge kwaliteit. Ook het logistieke proces van teelt naar verwerking moet economisch interessant zijn zodat er voldoende afnemers zijn van deze microalgen. Serres zijn hiervoor bij uitstek geschikt en in de grensregio is de nodig technische kennis aanwezig om, met enige omscholing, deze teelt op een kwalitatieve en efficiënte manier te realiseren. Een bijzondere meerwaarde binnen het project is de teelt van de waterplant eendenkroos op het afvalwater zodat deze als uitstekende waterzuiveraar kan optreden.

‘De blauwe keten’ is een aanzet om tot een nieuwe grootschalige glastuinbouwsector te komen. Als deze teelt rendabel blijkt, is er ruimte voor tientallen hectare microalgenteelt onder glas of op containervelden. Daardoor wordt de Vlaams-Nederlandse grensregio op wereldschaal een waardevolle speler.

 

Bioprotect

Het gebruik van biologische maatregelen ter bestrijding of het onder controle houden van ziekten en plagen is een belangrijk basisprincipe voor de biologische teelt. Ook in de gangbare teelt kan biologische gewasbescherming een goed alternatief vormen voor chemische bestrijding.

In het grensoverschrijdend gebied Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen worden de land- en tuinbouwers immers vaker geconfronteerd met steeds strenger wordende wetgeving omtrent het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze situatie wordt mee in de hand gewerkt door een groeiend bewustzijn voor het milieu en de volksgezondheid (landbouwers en consumenten). Bijgevolg geeft men in het kader van de geïntegreerde gewasbescherming ('IPM' in België en 'le plan Ecophyto et Agroécologie' in Frankrijk) de voorkeur aan duurzame, biologische, fysische en andere niet-chemische methoden.

Verschillende biologische middelen zijn vandaag de dag reeds erkend, toch worden ze door land- en tuinbouwers slechts weinig gebruikt. Dit doordat de werking van biologische middelen in het veld vaak tegenvalt, ondanks hun goede werking in het labo. Het Interreg BioProtect project dat deel uitmaakt van een Europees Platform, Smart Biocontrol, voor onderzoek en ontwikkeling van instrumenten voor de biologische controle van fytopathogenen draagt hiertoe bij. Het project heeft immers tot doel de efficiëntie in het veld van (nieuwe) biologische gewasbeschermingsmiddelen te optimaliseren en een betrouwbaar alternatief voor de klassieke chemische middelen aan te rijken aan land- en tuinbouwers uit de grensoverschrijdende regio.

Enerzijds zullen we het effect van bepaalde omgevingsomstandigheden zoals temperatuur, relatieve vochtigheid en licht op de effectiviteit van deze biologische middelen verder onderzoeken.

Daarnaast zal ook het tijdstip van de toepassing, meer bepaald het gewasstadium en het stadium van de ziekte, en de toepassingstechniek (gewasbespuiting, aangieten, zaadbehandeling, …) onderzocht worden.

Zowel proeven in het veld als testen onder meer gecontroleerde omstandigheden zullen worden aangelegd in die pathosystemen die voor de grensoverschrijdende regio van groot belang zijn. Niet alleen erkende biologische gewasbeschermingsmiddelen, maar ook nieuwe biologische middelen die nog in volle ontwikkeling zijn, zullen worden opgenomen. Na afloop van de veldproeven zal voor elk van de weerhouden producten een productfiche worden gemaakt met o.a. de werkingsspectra van het product, de optimale toepassingswijze, ... De verworven kennis zal naar de land- en tuinbouwers worden overgebracht aan de hand van demonstratieplatforms.

Wil je weten wat Europese subsidies concreet voor jou kunnen betekenen?

Laat je inspireren door onderstaande video.

 

In samenwerking met

Interreg Vlaanderen – Nederland (De Blauwe Keten)

  

Interreg France – Wallonie – Vlaanderen (Smartbiocontrol - BioProtect: Biologische gewasbescherming in de praktijk: optimalisatie van de efficiëntie in het veld van (nieuwe) biologische gewasbeschermingsmiddelen

     

Print

Aantal keer bekeken (8559)/Commentaren (0)

Links

x
123movies