X
GO

Actueel nieuws

PCG stelt het lopende onderzoek voor in openlucht

PCG stelt het lopende onderzoek voor in openlucht

Actualiteiten proeven openluchtteelten augustus 2021

Auteur: PCG openluchtteam/maandag 30 augustus 2021/Categorieën: Openluchtteelt, Bladgewassen_OL, alternatieve_sla_OL, Koolgewassen_OL, koolgewassen_algemeen_OL, Schermbloemigen_OL, wortel_OL, Water_OL, Kruiden, basilicum_KR, oregano_KR, Thema, gewasbescherming, onkruiden, plagen, Water, Voorlichting, proefveldbezoek, Actueel, Niet-leden

Op 29 juni vond op het PCG een proefveldbezoek plaats om het lopende onderzoek toe te lichten. Er werd een grote verscheidenheid aan veldproeven voorgesteld binnen diverse thema’s waaronder onkruid- en plaagbestrijding, irrigatie, teelttechniek en bemesting. De meeste proeven worden dan ook aangelegd om antwoorden te vinden op huidige problemen in de sector zoals het wegvallen van gewasbeschermingsmiddelen, droogte en strengere wetgeving. In totaal woonden zo’n 40-tal aanwezigen het bezoek bij.

 

Onkruidbestrijding uitdaging in verschillende teelten

In kruiden zijn weinig herbiciden erkend. In de zoektocht naar nieuwe erkenningen, liggen op het PCG in zowel oregano als basilicum onkruidproeven aan. De vooropkomst behandelingen konden op het moment van het proefveldbezoek al beoordeeld worden. Het is duidelijk dat de erkende middelen (aan de erkende dosissen) die meegenomen zijn in de oreganoproef niet selectief zijn. Hetzelfde geldt voor de herbiciden meegenomen in vooropkomst in basilicum, enkel Stomp Aqua geeft goede resultaten qua selectiviteit. Enkele proefmiddelen zien er (in vooropkomst) in beide kruiden interessant uit. De werking tegen het onkruid en het resultaat van de na-opkomst bespuitingen zullen voor later dit jaar zijn.  

 

Geïntegreerde aanpak koolvlieg

Dit jaar werd naast een plantbakbehandeling ook gekeken naar het potentieel van fytodrip tegen koolvlieg. Tracer, Verimark (120 dagenregeling) en een proefmiddel werden op de korrel genomen, maar bij oogst zagen we geen duidelijke verschillen in aantasting door koolvlieg. Aanvullend werd in het kader van projectonderzoek ook gekeken naar het inzetten van biologische bestrijders voor een duurzame beheersing van koolvlieg. De entomopathogene nematode Steinernema feltiae en de kortschildkever Atheta coriaria maakten deel uit van de proefopzet. De werking van deze biologische bestrijders en het welslagen van dergelijke uitzetstrategieën is erg onderhevig aan externe factoren (temperatuur, vocht, de mate waarin koolvlieg reeds aanwezig is…). Verdere optimalisatie is dan ook cruciaal om een goede strategie uit te bouwen.

 


Teeltpraktijken tegen droogte

Er ligt dit jaar ook een proef aan met verschillende teelttechnieken in wortelen, waarbij wordt gekeken hoe de bodem meer weerbaar kan worden gemaakt tegen droogte. In deze proef is een deel met een Lemken bewerkt, en een deel is gespit. Ook is het tijdstip van ruggen trekken aangepast, een deel van de ruggen is 2 weken voor zaai getrokken en een deel vlak voor zaai. Als laatste wordt in deze proef ook mulching met stro uitgetest. Vanwege het feit dat er veel neerslag is gevallen werd er geen verschil in opkomst waargenomen. Wel was het bodemvochtgehalte in de objecten met stro tussen de ruggen hoger dan in de objecten zonder stro.

 

Optimale bemesting

De eerste ronde alternatieve sla leert ons dat hoe hoger de stikstofdosering, hoe hoger de absolute opbrengst maar ook hoe hoger het nitraatresidu bij oogst is. De sla zonder stikstofbemesting en KNS -40% dosis behalen wel een nitraatresidu bij oogst onder de 85 kg NO3-N/ha. De resultaten van de 2de ronde alternatieve sla volgen in het najaar. Meer resultaten kan je verder terugvinden in de nieuwsbrief.
Bij de zaaiuien staat na 11 weken het object dat geen extra stikstofbemesting gekregen heeft bovenop de boerderijcompost er met het grootste volume bij. De objecten met een hogere startbemesting staan iets lager in volume dan de andere objecten. De gevallen neerslag heeft niet gezorgd voor een extreme uitspoeling of verschil in uitspoeling tussen de verschillende bemestingsdosissen. De uien zullen geoogst worden in september waarna ze de bewaring in gaan. 

Meer info kan je lezen in het artikel Resultaten eerste ronde stikstofbemestingsproef alternatieve sla en de volledige resultaten kan je terugvinden op Groente-N-advies.


Voor een volledig overzicht van de besproken proeven kan je de Bezoekersgids proefveldbezoek openluchtteelten groenten 2021 raadplegen.

Print

Aantal keer bekeken (650)/Commentaren (0)

Links

x