GO

Nieuws

Plotse overgang van uitgangswater om te irrigeren of voedingsoplossing aan te maken, kan de planten een plotse groeivertraging geven

Plotse overgang van uitgangswater om te irrigeren of voedingsoplossing aan te maken, kan de planten een plotse groeivertraging geven

Actueel beschutte teelten augustus 2020

Auteur: PCG glasteam/maandag 17 augustus 2020/Categorieën: Gangbare_glasteelt, Water_GG, Bio_beschutte_teelt, Water_BIO, Actueel, Niet-leden

De droogte slaat weer genadeloos toe in Vlaanderen. De maanden april en mei waren de droogste ooit sinds het begin van de metingen in 1833. Naast de droogte zijn er ook de extreem hoge temperaturen van de afgelopen dagen. Uitbundige zonneschijn resulteert daarbovenop in veel verdamping door de lage relatieve luchtvochtigheid.

 

Durf op tijd water bij te mengen

Dat we nu beredeneerd met het beschikbare water moeten omgaan, staat dan ook buiten kijf. Hemelwater is uiteraard het beste uitgangswater om te irrigeren of voedingsoplossing mee aan te maken. Maar een plotse overgang naar minder geschikt water zoals bijvoorbeeld boorputwater kan de planten een plotse groeivertraging geven en het gewas dof zetten. Start daarom tijdig met het mengen van regenwater met dit water van tweede keuze, bijvoorbeeld in een verhouding 50/50 of 60/40 van tweede keuze/regenwater, ook al is er nu nog genoeg voorraad. 
Bij het schrijven van deze actueel gold er nog geen algemeen captatieverbod in Vlaanderen, wel voor bepaalde regio’s. Hou hierbij de berichten en besluiten van de provincie en de lokale besturen goed in de gaten.

 

Analyseer de samenstelling van het tweede keuze water

Ongeacht of je het tweede keuze water uit een waterloop haalt of elders, is het sterk aan te raden om hierop een volledige analyse te laten uitvoeren vooraleer je het gebruikt. Een chemische ontleding laat toe om de nutriëntensamenstelling te bepalen, maar ook de aanwezigheid van mogelijke actieve stoffen als hier een risico op zou bestaan (zoals bij waterlopen). Anderzijds is een microbiële analyse nodig om zeer schadelijke tot zelfs quarantaine-organismen te identificeren. Voor het type analyse kan je best de bevoegde labo’s contacteren.

 

Afdekking open foliebassin heeft veel voordelen

Als na de analyse blijkt dat er nutriënten in het water aanwezig zijn, is er nog een bijkomend aandachtspunt wanneer je dit water gaat gebruiken of bijmengen. In een open foliebassin zal de combinatie van nutriënten en het invallende zonlicht immers leiden tot algenbloei in het uitgangswater. Een goede filter- en ontsmettingsinstallatie van het uitgangswater kan dit probleem oplossen. Dat heeft uiteraard een bepaalde kost door het hoger aantal arbeidsuren voor filterreiniging en door een hoger energie- of middelenverbruik.

Je kan ook preventief optreden. Afdeksystemen, zoals een drijvend zeil of Hexa-Cover®, hebben een dubbele werking in een open regenwaterbassin die zowel de kwaliteit als het behoud van de voorraad regenwater verbetert. Enerzijds blokkeren ze een groot deel van het invallende zonlicht waardoor de groei van de aanwezige algen sterk wordt geremd. Anderzijds kunnen systemen met een afdekkingsgraad van 95-99% aanzienlijk de opwarming van het water vertragen en zo verdamping en verlies van kostbaar water beperken.

Print

Aantal keer bekeken (6483)/Commentaren (0)

Links