X
GO

Actueel nieuws

Lagedruk grondstomen kan Rhizoctonia en Sclerotinia bestrijden

Lagedruk grondstomen kan Rhizoctonia en Sclerotinia bestrijden

Ook de nutriëntenconcentraties zijn voor en na het stomen gemeten. Enkel silicium vertoonde een duidelijk effect van stomen; alleen in behandelingen met stomen nam het siliciumgehalte toe.

Auteur: Waverijn Anne/donderdag 22 april 2021/Categorieën: Gangbare_glasteelt, Bladgewassen_GG, veldsla_GG, Projecten, Vlaamse Overheid, Dept. L en V, OGAV, Actueel, Niet-leden

De voorbije jaren is zichtbaar geworden dat de problemen met bodempathogenen in verschillende gewassen toenemen. De mondialisering en het wegvallen en beperken van de dosissen van bestaande bodemontsmettingsmiddelen zorgen ervoor dat deze ziekten niet langer beheersbaar worden. Dit dwingt telers soms tot het stopzetten van de activiteiten. Doordat heel wat van deze pathogenen overlevingsvormen kunnen vormen en zo jaren in de bodem kunnen blijven is het niet mogelijk om via gewasrotatie de ziekten te beheersen. Daarom dwingen andere methoden voor bodemontsmetting, of “resetten” van de bodem, zich op.


Er werd een proef aangelegd om de effectiviteit van een hittehandeling te evalueren voor de bestrijding van Rhizoctonia solani, Pythium sylvaticum en Sclerotinia sclerotiorum in veldsla door middel van lagedruk grondstomen. Hiervoor werden zakjes met zaden waarop de infectie aanwezig was op 15 en 30 cm diepte in de bodem ingegraven. Vervolgens werd er lagedrukstomen toegepast op deze bodem en werden de zakjes weer uitgegraven. Om te kunnen zien hoe effectief dit stomen was, werd gekeken of de schimmels uit de zakjes weer konden uitgroeien of dat ze afgedood waren. Daarnaast werden de bacteriën, schimmels en nutriënten in de bodem voor en na het lagedrukstomen geanalyseerd.

 

Stomen heeft een negatief effect op Rhizoctonia en Sclerotinia

De behandeling waarbij stoombreken werd toegepast resulteerde in een reductie van zowel Rhizoctonia als Sclerotinia ten opzichte van de controlebehandeling waarbij regulier breken en frezen werd toegepast. 

Stoomfrezen resulteerde in een sterkere reductie van Rhizoctonia en Sclerotinia dan stoombreken. Er was voor Sclerotinia op 15 cm diepte echter geen significant verschil zichtbaar. Bij stoombreken was namelijk 43 procent van de Sclerotinia nog niet afgedood en bij stoombreken 30 procent. Maar in de meeste gevallen was het effect van stoomfrezen vergelijkbaar met de behandeling waar zowel stoombreken als stoomfrezen werd toegepast. Laatstgenoemde behandeling resulteerde in een totale reductie van uitgroei van Rhizoctonia en Sclerotinia

Ook Pythium werd op dezelfde manier getest maar deze resultaten waren niet betrouwbaar aangezien de lupinezaden te week geworden waren en er contaminatie was opgetreden.

 

Stoomfrezen resulteerde in een sterke reductie van Rhizoctonia en Sclerotinia
   
Stoombreken reduceerde Rhizoctonia en Slerotinia, maar minder sterk dan het stoomfrezen
Foto ‘stoomfrezen’: Stoomfrezen resulteerde in een sterke reductie van Rhizoctonia en Sclerotinia   Foto ‘stoombreken’: Ook stoombreken reduceerde Rhizoctonia en Slerotinia, maar minder sterk dan het stoomfrezen

 

Bacterie- en schimmelpopulaties veranderen door stomen

24 uur na stomen is het effect van stomen op bacteriën en schimmels bekeken. Er was een duidelijk verschil op te merken voor en na stomen. Bacteriën vertoonden een grotere daling in diversiteit dan schimmels. Maar het is zo dat er voor stomen veel meer bacteriën dan schimmels werden teruggevonden. Verder werd er na stomen een grote variatie tussen de stalen van de bacteriën en schimmels waargenomen; mogelijk is er een onstabiele situatie 24 uur na stomen.

Ook de nutriëntenconcentraties zijn voor en na het stomen gemeten. Enkel silicium vertoonde een duidelijk effect van stomen; alleen in behandelingen met stomen nam het siliciumgehalte toe.

 

Meer info?

Anne Waverijn

 

In samenwerking met

Deze proef ligt aan in het kader van de Operationele Groep EIP-project 2019-13 'BAVET: Beheersing van bacterievlekken in de veldslateelt' en medegefinancierd door REO Veiling in het kader van GMO.

       

Print

Aantal keer bekeken (9537)/Commentaren (0)

Links

x
123movies