GO

Nieuws

Hoe verlopen veldproeven in de proeftuinen? Comment se déroulent les essais sur le terrain dans les centres pratiques ?

Hoe verlopen veldproeven in de proeftuinen? Comment se déroulent les essais sur le terrain dans les centres pratiques ?

In het kader van het Interreg V 'Smartbiocontrol - BioProtect: Biologische gewasbescherming in de praktijk: optimalisatie van de efficiëntie in het veld van (nieuwe) biologische gewasbeschermingsmiddelen'

Auteur: Lippens Louis/vrijdag 9 juli 2021/Categorieën: Projecten, Europa, Interreg V, France-Wallonie-Vlaanderen, BPRO, Actueel, Media, Niet-leden

De afgelopen vier jaar werkten onderzoekers en voorlichters uit de grensregio Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen samen binnen het Interreg-project Smartbiocontrol rond nieuwe en duurzame biologische gewasbeschermingsmiddelen. Binnen het deelproject BioProtect, werkten o.a. Inagro, UGent en PCG mee aan het evalueren van nieuwe en bestaande biologische middelen in verschillende teelten in openlucht en onder beschutting.

Hoe verlopen veldproeven in de proeftuinen?
Comment se déroulent les essais sur le terrain dans les centres pratiques ?

 

Hoe verlopen veldproeven in de proeftuinen? Comment se déroulent les essais sur le terrain dans les centres pratiques ?

 

Partenaires du projet | Projectpartners

      

     

 

Soutiens financiers | Financiële steun

 

Avec le soutien du fonds européen de développement régional | Met steun van het Europees fonds voor regionale ontwikkeling

    

Print

Aantal keer bekeken (16384)/Commentaren (0)

Links