GO

Nieuws

Actualiteiten onderzoek in serres en tunnels juni 2021

Actualiteiten onderzoek in serres en tunnels juni 2021

Proeven lopende in de serres en tunnels in juni 2021

Auteur: PCG team/dinsdag 6 juli 2021/Categorieën: Gangbare_glasteelt, Bladgewassen_GG, veldsla_GG, Vruchtgroenten_GG, aubergine_GG, Bio_beschutte_teelt, Vruchtgroenten_BIO, aubergine_BIO, komkommer_BIO, paprika_BIO, Kruiden, algemeen_kruiden_KR, Innovaties, aquaponics_INNO, Projecten, CCBT, AUBO, Europa, Interreg V, France-Wallonie-Vlaanderen, ZEPHY, SMAQ, North_West_Europe, CURC, Vlaamse Overheid, Dept. L en V, OGAV, VLAIO (ex IWT), ALTCHEM, FOSSY, MELO, Actueel, Niet-leden

Pas sinds begin deze maand zijn we echt van start gegaan met het mooiere weer en zien we in de beschutte afdelingen van het PCG alles volop in groei en bloei staan: tijd dus voor een overzicht!

 

 

Al sinds 2007 doen we onderzoek naar de combinatie van groenteteelt en visteelt (‘aquaponics’) en ook dit jaar zetten we dit nog altijd voort, nu onder de vlag van het Interreg-project ‘Smart Aquaponics’. Zo hebben we op het proefcentrum een eigen primeur te pakken met de hydroteelt van aubergine, waarbij we de combineerbaarheid van deze teelt nagaan met deze van omegabaars. We testen hierbij verschillende auberginerassen en ook natriumgehaltes in de voedingsoplossing.

Verder gaan we, in het kader van het VLAIO-project ‘ALTCHEM’, de effectiviteit na van hittebehandelingen zoals lage druk stomen en solarisatie om bodemgebonden schimmels af te doden, waaronder Rhizoctonia solani, Pythium sylvaticum en Sclerotinia sclerotiorum.

Daarnaast gebeurt er ook onderzoek naar de schimmel Acidovorax valerianellae die kan opduiken in veldsla. Concreet testen we dit seizoen in het kader van het project  ‘BAVET: Beheersing van bacterievlekken in de veldslateelt’ de werking van enkele bodemverbeterende middelen tegen deze pathogeen.

Tot slot focust het gangbaar onderzoek dit seizoen ook op de bodemgebonden schimmel Fusarium oxysporum f.sp. lactucae waarbij we ook de effectiviteit van het lage druk stomen hiertegen zullen testen als onderdeel van het VLAIO-project ‘FoSSy’.

In het kader van het Interreg-project CURCOL onderzoekt PCG de mogelijkheid naar lokale teelt van kurkuma, met de bedoeling hier onder andere kleurstoffen uit te halen. Na een succesvolle pilootproef in 2020, wordt nu getracht de teelt verder te optimaliseren. In dat kader werd ook een kleine aeroponics-piloot opgezet om te kijken of we kurkuma ook grondloos kunnen telen en welke de randvoorwaarden zijn voor zo’n teeltwijze.

In de verwarmde bioserres loopt momenteel een rassen- en onderstammenproef paprika. Verschillende rassen en onderstammen worden met elkaar vergeleken op vlak van groei, opbrengst en ziektegevoeligheid. In de andere bioserre staat een komkommerteelt.

In het kader van het VLAIO-project  ‘Beheersing van Meloidogyne spp. in intensieve biologische vruchtgroenteteelt in kas’ wordt in deze teelt de effectiviteit van verschillende middelen tegen wortelknobbelaaltjes onder de loep genomen.

In de biokoepels lopen 2 proeven. De eerste omhelst een proef in het kader van het Interreg-project ZeroPhyto, waarbij in paprika een tussenteelt van rozemarijn wordt getest als mogelijke “zerofyto-manier” om bladluizen te weren.

In twee andere koepels loopt een CCBT-project waarin verschillende rassen en onderstammen aubergine met elkaar vergeleken worden. Dit met de bedoeling om enerzijds te weten te komen of geënte planten in koepel een meerwaarde hebben naar opbrengst en ziektegevoeligheid toe. Anderzijds wordt ook de gevoeligheid naar Verticillium van de verschillende rassen bestudeerd zodat telers die met dit probleem te maken krijgen een zicht krijgen op welke rassen meest aan te bevelen zijn.

Op 6 juli 2021 ging naar jaarlijkse gewoonte het proefveldbezoek bio beschutte teelten door.
De verschillende bio proeven werden kort toegelicht met een overzicht van de eerste resultaten in de Bezoekersgids proefveldbezoek bio beschutte teelten 2021.

 

In samenwerking met

Deze proeven werden uitgevoerd binnen het VLAIO traject FoSSy, systeembenade­ring voor de beheersing van Fusarium oxysporum f. sp. lactucae in bladgroenten.

In het kader van het CCBT-project 'Optimalisatie aubergineteelt: rassenkeuze en belang van geënte planten'

CCBT   Dept L en V

In het kader van de Operationele Groep EIP-project 2019-13 'BAVET: Beheersing van bacterievlekken in de veldslateelt'.

In het kader van het Interreg V-project: CURCOL: Curcuma based sustainable colours

       

In het kader van het Interreg-project ‘Smart Aquaponics - Ontwikkeling van intelligente beheersinstrumenten voor aquaponics systemen aangepast aan professionals, stedelijke gemeenschappen en opleiding'

   

Print

Aantal keer bekeken (21142)/Commentaren (0)

Links