X
GO

Actueel nieuws

Aandachtspunten voor de zomer in de beschutte teelten

Aandachtspunten voor de zomer in de beschutte teelten

Actualiteiten beschutte teelten juni 2021

Auteur: PCG glasteam/dinsdag 6 juli 2021/Categorieën: Gangbare_glasteelt, Bladgewassen_GG, veldsla_GG, Vruchtgroenten_GG, komkommer_GG, Kruiden, peterselie_KR, Thema, teelttechniek, Voorlichting, gezien op het veld, Actueel, Niet-leden

Met het felle weer van de afgelopen weken – en hetgeen er waarschijnlijk nog zit aan te komen – moeten we extra aandacht hebben voor het behoud van een zo stabiel en tegelijk actief mogelijk groeiklimaat. Daarnaast vereist deze periode ook meer oplettendheid bij nieuwe plantingen of zaaiingen en het efficiënt gebruik van fytomiddelen.

 

Verdamping onder controle houden

Bij een hoge instraling is het opletten voor een te hoge bladtemperatuur en bladverbranding. Voor de grondteelt van bijvoorbeeld bladgewassen kan je dit risico beperken door het serredak en eventueel ook de zijgevels af te witten. Als dit nog niet zou gebeurd zijn, raden we aan dit toch zo snel mogelijk nog te (laten) doen.

Bij de vruchtgroenten is vooral komkommer hier gevoelig aan. Standaard is er bij vruchtgroenten één bewegend scherm in de serre aanwezig. Sta hierbij een schermkier toe om een te hoge luchtvochtigheid te vermijden. Desalniettemin is het voordelig om ook te werken met een scherm dat het vocht voldoende doorlaat waardoor in totaliteit het overtollige vocht tot bovenin de serre geraakt en via de ramen kan worden afgevoerd. Op deze manier wordt de plant gestimuleerd om te blijven verdampen en creëren we een actief klimaat in de serre waarbij de groei niet stilvalt en de bladtemperatuur ook onder controle blijft.

 

Voldoende water vs. onkruidbeheersing bij zaaiteelten

Bij ter plaatse zaai van zowel peterselie als veldsla is het hete hangijzer in deze periode vooral het doen slagen van de opkomst. Zorg er voor dat na zaai de grond goed vochtig blijft. Dit betekent dat op zonnige dagen regelmatig beregend moet worden, zodat de grond zeker niet opdroogt.

De onkruidbestrijding moet eigenlijk volledig voor opkomst plaatsvinden. In zomerse omstandigheden zal dit neerkomen op drie dagen na zaai. Middelen op basis van pelargonzuur kunnen na zaai en voor opkomst worden toegepast om via contactwerking onkruid af te doden.

 

Let op voor fytotoxiciteit

Denk er ook steeds aan dat het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen voor gewasschade kan zorgen. Pas daarom enkel het nodige toe, gebruik voldoende water, vermijd menging met andere producten (zeker wanneer het agressieve producten betreft), spuit ofwel ’s morgens en liever nog ’s avonds en voorkom een te schraal weer na bespuiting. Mocht dit laatste toch het geval zijn, geef dan eerst nog voldoende water aan het gewas. Voor een effectieve werking van systemische en translaminaire middelen moet het gewas immers voldoende actief zijn zodat het middel goed kan worden opgenomen en verspreid. Een middel met een translaminaire werking spuit je dan ook best ’s avonds en laat je tenminste een nacht op het gewas vooraleer je water van bovenaf geeft.

Print

Aantal keer bekeken (839)/Commentaren (0)

Links

x