X
GO

Actueel nieuws

Actualiteiten proeven juni 2021

Actualiteiten proeven juni 2021

Onderzoek i.v.m. plagen, onkruiden, wortelen, irrigatie en bemesting in de groenteteelt

Auteur: PCG openluchtteam/dinsdag 6 juli 2021/Categorieën: Openluchtteelt, Bladgewassen_OL, kropsla_OL, Koolgewassen_OL, bloemkool_OL, Schermbloemigen_OL, wortel_OL, Uien_ajuin_OL, Kruiden, algemeen_kruiden_KR, basilicum_KR, Andere_kruiden_KR, Actueel, Niet-leden

Plagen in de groenteteelt
Met het wegvallen van de Cruiser-coatings werden meer problemen gemeld met o.a. bladluizen in wortelen. Om die reden werd er dit jaar een proef aangelegd om verschillende middelen te testen tegen de zevenbladluis in wortelen, waarbij zowel erkende middelen als potentiële nieuwkomers worden getest. Het wisselvallige voorjaar gaf de proef een ruwe start, maar met de warme temperaturen nam de bladluispopulatie letterlijk een vlucht naar de wortelen. We zagen alvast een actieve populatie aan natuurlijke vijanden in de proef.

Naast bladluizen, werden ook verschillende proeven aangelegd in de zoektocht naar alternatieve methode om koolvlieg te bestrijden in bloemkool. Maar tevens ook om het potentieel van een fytodrip in plaats van een plantbakbehandeling na te gaan, waarbij o.a. spinosad en cyantraniliprole worden ingezet. Ook hier zorgde het nattere voorjaar voor tragere plaagontwikkeling, maar halfweg juni is de uitval in onbehandelde veldjes opnieuw zeer hoog.

 

Onkruidproeven 
Met het oog op eventuele etiketuitbreidingen die telers zouden kunnen helpen om te kiezen uit een groter gamma aan toegelaten herbiciden, werden ook onkruidproeven aangelegd in onder andere basilicum, oregano, sla en ajuin. Hierbij worden zowel voor-opkomst als na-opkomst herbiciden getest. De kruiden- en slaproeven werden pas recent aangelegd (na het koudere weer); de eerste resultaten van deze gewasbeschermingsproeven zullen zichtbaar zijn op het proefveldbezoek, eind deze maand.

 

Wortelen
Dit jaar ligt er ook een proef aan met verschillende teelttechnieken in wortelen, waarbij we willen kijken hoe de bodem meer weerbaar kan worden gemaakt tegen droogte. In deze proef is een deel niet-kerend en een deel kerend bewerkt. Ook is het tijdstip van ruggen trekken aangepast, een deel van de ruggen is 2 weken voor zaai getrokken en een deel vlak voor zaai. Als laatste wordt in deze proef ook mulching met stro uitgetest.

 

Irrigatie
Diverse irrigatiemethoden zullen worden uitgetest in prei. Ondergrondse druppelirrigatie wordt vergeleken met bovengrondse druppelirrigatie en bovenberegening, en ook is er een onberegend object. Verder wordt er gevarieerd in druppelslangafstand. Het irrigatieadvies komt van de bodemkundige dienst, en 1 deel zal beregend worden op eigen gevoel. Als laatste wordt er gevarieerd met de frequentie van de watergift.

Ook ligt er een irrigatieproef in ui op locatie, waarbij druppeltape ondergronds wordt vergeleken met een object met fertigatie en met een onberegend object. Er wordt een deel geïrrigeerd op basis van advies van de bodemkundige dienst, en een deel op het gevoel van de teler.

 

Bemesting
In kader van demonstratieproject Groente-N-advies liggen op PCG twee stikstofbemestingsproeven aan. Verschillende meststoffen en dosissen worden uitgetest in een twee rondes durende alternatieve slaproef. De eerste ronde is reeds geoogst en beoordeeld met mooie resultaten. Bij de zaaiuien worden verschillende doseringen en tijdstippen met elkaar vergeleken en onderzocht of ze een even goede opbrengst, kwaliteit, bewaring en nitraatresidu bekomen.

Een derde bemestingsproef ligt aan op locatie in kader van demonstratieproject ‘Groene Bodemkracht’ waar gekeken wordt wat het stikstofeffect is in eerste vrucht bloemkool na de vernietiging van groenbedekkers op 2 verschillende tijdstippen.

 

Deze proeven werden uitvoerig besproken op het proefveldbezoek.
Meer info over het onderzoek in de diverse proeven in onze Bezoekersgids proefveldbezoek openluchtteelten groenten 2021

Print

Aantal keer bekeken (15041)/Commentaren (0)

Links

x
yesmovies