GO

Nieuws

Aquaponics met aubergines en omegabaars

Aquaponics met aubergines en omegabaars

In het kader van het project Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen 'Smart Aquaponics'

Auteur: PCG glasteam/donderdag 17 juni 2021/Categorieën: Gangbare_glasteelt, Vruchtgroenten_GG, aubergine_GG, Innovaties, aquaponics_INNO, Projecten, Europa, Interreg V, France-Wallonie-Vlaanderen, SMAQ, Actueel, Niet-leden

Aquaponics is de combinatie van vis- en groenteteelt, waarbij gebruik wordt gemaakt van het meststofrijk water van de visteelt als basis voor de watergift van een daaraan gekoppelde groenteteelt. Deze eeuwenoude teelttechniek wint de laatste jaren steeds meer aan belang omwille van zijn duurzame karakter en kan zeer divers zijn in zijn opbouw, teelten en schaal. Zo vinden relatief kleinschalige systemen al goed hun ingang in bijvoorbeeld stadslandbouwprojecten, maar vinden we op grotere schaal binnen Europa voorlopig nog vooral pioniers terug. Daar proberen we vanuit PCG via het Interreg Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen ‘Smart Aquaponics’-project verandering in te brengen door binnen een praktijkrelevante context met verschillende groenteteelten de aquaponics-teelttechniek te demonstreren en valideren.

 

Rassen- en natriumtolerantieproef

In het verleden hebben we al succesvolle proeven uitgevoerd waarbij de kweek van omegabaars gecombineerd werd met de teelt van tomaat, paprika en komkommer, en dit seizoen hebben we een aubergineteelt aangelegd. De proef heeft een tweeledig doel: enerzijds willen we kijken naar de natriumtolerantie van aubergine door de vergelijking te maken tussen standaard hydrocultuur, hydrocultuur met toevoeging van extra NaCl in de meststofselectie en aquaponics waarbij een deel van het afvalwater van de omegabaarskweek dient voor de aanmaak van de voedingsoplossing. Anderzijds is het ook een rassenproef waarbij we de rassen Beyonce (Rijk Zwaan), Tracey (Rijk Zwaan) en Lemmy (Enza) gaan vergelijken, allen geënt op Maxifort (De Ruiter). We hopen naast de vergelijking binnen de standaard hydrocultuur ook enige verschillen te kunnen waarnemen op vlak van hun natriumtoleranties.

De planten zijn de serre ingegaan op 31 maart en werden gezien de late plantdatum dan ook getopt. De teelt gebeurt op 80 cm perlietmatten waarbij de plantafstand 45 cm bedraagt en we 3 stengels aanhouden per plant. De stengeldichtheid komt voor deze proef zo te liggen op 4,77 st/m². Het oogsten is een maand later gestart op 30 april. Tijdens de proef zullen naast de opbrengstbepalingen ook gewas- en bakbeoordelingen gebeuren. Eveneens zal op het einde van de proef een wortelbeoordeling gedaan worden om ras- en natriumtolerantie-effecten te karakteriseren. Hiervoor zal deze proef nog aanliggen tot begin oktober, dus: wordt vervolgd.

 

Meer info?

Smart Aquaponics - Intelligente tools voor de ontwikkeling van aquaponics

 

Met de steun van

   

Print

Aantal keer bekeken (17831)/Commentaren (0)

Links