X
GO

Actueel nieuws

Tussenteelt van prei in paprika’s tegen bladluizen

Tussenteelt van prei in paprika’s tegen bladluizen

Terugblik proefveldbezoek in het kader van het “ZERO-PH(F)YTO F&L(G)"-project.

Auteur: Dendauw Ellen/woensdag 12 mei 2021/Categorieën: Bio_beschutte_teelt, Vruchtgroenten_BIO, paprika_BIO, Andere_gewassen_BIO, prei_BIO, Projecten, Europa, Interreg V, France-Wallonie-Vlaanderen, ZEPHY, Actueel, Niet-leden

Op dinsdag 18 augustus 2020 vond een proefveldbezoek bio beschutte teelten plaats op PCG. Met de nodige voorzorgen in het kader van Covid-19 was het mogelijk om de lopende bioproeven in beschutte teelten te bezoeken. Zo was het ook mogelijk om de prei-paprikaproef te bekijken en tussentijdse resultaten toe te lichten. Deze proef was aangelegd in het kader van het “ZERO-PH(F)YTO F&L(G)"-project. Het hoofddoel van dit project is om de mogelijkheden (en grenzen) te verkennen van het telen (van allerhande gewassen, niet enkel groenten) zonder het verspuiten van (gewasbeschermings)middelen, zelfs geen biologische.

In deze specifieke prei-paprikaproef werd ten eerste bekeken of een tussenteelt van prei de paprika’s (tot op een zekere grens) kan beschermen tegen bladluizen (vnl. Myzus persicae) in vergelijking met monocultuur. En of het middelengebruik als dusdanig verminderd kan worden. Voortbouwend op deze vraag werd ook onderzocht wat de kritische afstand tussen prei en paprika is waaronder nog een duidelijke bescherming geboden wordt. Ten laatste werd ook geëvalueerd of er eventueel een positief synergetisch effect is op de opbrengst van paprika wanneer prei als tussenteelt wordt gebruikt in de paprika.

Wekelijks werden in het gewas tellingen van het aantal vleugelloze Myzus persicae, geparasiteerde bladluizen en hun predatoren gedaan. Aan de hand van de plakvallen werden ook tellingen gedaan van andere plagen en nuttigen. Daarnaast werden de oogstgegevens bijgehouden waarbij beoordeeld werd op gewicht, aantal stuks en met een verdeling volgens klasse. Om specifiek het effect van vluchtige organische stoffen van prei op bladluizen na te gaan, werd de prei tijdens de proef tweemaal getopt (bladinkorting van 5 cm). Door het toppen komt een stressreactie op gang in de plant die onder meer een verhoogde vrijstelling van deze stoffen veroorzaakt.

De tussentijdse resultaten op het moment van het proefveldbezoek gaven aan dat noch de aanwezigheid van de prei tussen de paprika noch het toppen van de preibladeren een effect hebben op de bladluisaantasting en -ontwikkeling. Bijgevolg zagen we evenmin een afstandseffect op de bladluisontwikkeling op paprika’s die dichterbij of verder van de prei staan. Daarentegen werd wel een heel levendige gemeenschap aan bladluispredatoren zoals Aphidoletes, Aphidius en lieveheersbeestjes in het gewas teruggevonden die de bladluisdruk op verschillende momenten wist te beheersen.

Aangezien deze prei-paprikaproef in een tunnel werd aangelegd, hebben de nuttige insecten verschillende insleepmogelijkheden gehad. Tijdens het proefveldbezoek werd dan ook duidelijk de nadruk gelegd op de dynamiek van het biologisch evenwicht tussen plaag en nuttige. Het goed inschatten van de onderlinge verhouding is de sleutel om goede biologie alle kansen te geven om het tij te doen keren in de goede richting, ook op kritische momenten.

 

Meer info?

Ellen Dendauw

 

In samenwerking met

           

 

Met de steun van

 Met steun van het Europees fonds voor regionale ontwikkeling
         

Print

Aantal keer bekeken (15944)/Commentaren (0)

Links

x
123movies