X
GO

Actueel nieuws

Hygiëneprotocol Fusarium in sla

Hygiëneprotocol Fusarium in sla

Systeembenadering voor de beheersing van Fusarium oxysporum f.sp. lactucae in bladgroenten

Auteur: PCG glasteam/vrijdag 26 februari 2021/Categorieën: Gangbare_glasteelt, Bladgewassen_GG, kropsla_GG, Projecten, Vlaamse Overheid, VLAIO (ex IWT), FOSSY, Actueel, Brochure, Niet-leden

In Nederland werd tijdens het winterseizoen van 2014-2015 een toename van uitval geconstateerd in de grondgebonden teelt van serresla. De aantasting is in de loop van 2015 doorgezet en in het najaar van 2015 werd geschat dat 50-60% van de Nederlandse serreslabedrijven licht of zwaar besmet zijn (Bron: Hygiëneprotocol Fusarium, Groen Agro (Control).

In België kwamen in 2015 de eerste meldingen binnen van grote stroken kropsla die verwelking vertoonden. Na staalname bleek dat het om Fusarium oxysporum f. sp. lactucae ging. In 2017 wordt het probleem over gans Vlaanderen vastgesteld: provincie Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, met een zwaartepunt in de provincie Antwerpen en Oost-Vlaanderen. De Fusarium kwam in het begin vooral voor bij jaarrond bedrijven en daar zijn er ondertussen al veel bedrijven gestopt. Elk jaar worden nog steeds vaststellingen gedaan van nieuwe bedrijven met Fusarium, waardoor we nu in 2020 op 75% van het nu nog geproduceerde areaal grondteelt sla en alternatieve sla Fusarium is vastgesteld in België.

Alle telers met jaarrond teelt sla hebben reeds Fusarium vastgesteld, maar dus ook al veel bedrijven met 2-3 teelten per jaar. Uit onderzoek van de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) blijkt dat het in Nederland om een nieuwe fysio gaat van Fusarium oxysporum f. sp. lactucae, namelijk fysio 4 (Fol 4). Deze nieuwe fysio wijkt af van fysio 1 die in Spanje en Italië in open lucht sla voorkomt. Onderzoek aan de Universiteit Gent (Labo Fytopathologie) toonde aan dat hier in België ook vooral fysio 4 aanwezig is. Sinds de zomer van 2018 werd ook voor het eerst fysio 1 vastgesteld op enkele bedrijven (Fol 1). In Vlaanderen zijn beide fysio’s aanwezig, hierbij is fysio 4 het meest verspreid.

Voor de aanpak van Fusarium moet gezocht worden naar oplossingen door hygiëne, resistente rassen en (groene) gewasbeschermingsmiddelen. Ook door de grond te behandelen, kan je het inoculum terugdringen en zo de symptomen onder controle houden.


Om verdere uitbreiding op het bedrijf en tussen bedrijven van de verschillende fysio’s zo veel mogelijk te beperken zijn hygiënemaatregelen noodzakelijk.

 

Inhoudsopgave

 • 1 Inleiding
 • 2 Fusarium
 • 3 Besmetting en verspreiding
 • 4 Symptomen
 • 5 Maatregelen
  • 5.1 Bedrijfshygiëne
   • 5.1.1 Ontsmettingsmiddelen
   • 5.1.2 Ontsmettingsapparatuur
   • 5.1.3 Inrichten serre
   • 5.1.4 Tijdens de teelt
   • 5.1.5 Als besmetting heeft plaatsgevonden
   • 5.1.6 Teeltwissel
  • 5.2 Reductie van Fol in de bodem
   • 5.2.1 Chemische bodemontsmetting
   • 5.2.2 Stomen
   • 5.2.3 Anaerobe bodemontsmetting
  • 5.3 Biologische en chemische gewasbescherming
   • 5.3.1 Chemische gewasbeschermingsmiddelen
   • 5.3.2 Biologische gewasbeschermingsmiddelen
  • 5.4 Rassenkeuze
  • 5.5 Teeltperiode
  • 5.6 Vruchtafwisseling
  • 5.7 Teelt op hydrocultuur


Brochure: Hygiëneprotocol Fusarium in sla

 

In samenwerking met

     

Een eerste versie van dit hygiëneprotocol om het optreden en verspreiden van Fusarium oxysporum f. sp. lactucae zo veel mogelijk tegen te gaan, werd opgemaakt dankzij een samenwerkingsverband tussen de partners van het FUNSLA project (Inagro, PCG, UGent, ILVO en PSKW). Hiervoor werd gebruik gemaakt van het Hygiëneprotocol opgesteld in Nederland door Groen Agro Control in samenwerking met LTO Glaskracht Nederland. Deze geupdate versie werd gemaakt in het kader van het FoSSy project met dezelfde Belgische partners.

 

Met de steun van

      

Print

Aantal keer bekeken (14027)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x
123movies