X
GO

Actueel nieuws

Weer een stap dichter richting de teelt van hydroprei

Weer een stap dichter richting de teelt van hydroprei

Voor de typische gewaskenmerken van prei zoals de opgerichte bladeren en witte schacht was een aanpassing nodig aan het huidige teeltgootmodel (MGS) dat voor sla gebruikt wordt.

Auteur: Van Havermaet Robin/maandag 19 oktober 2020/Categorieën: Openluchtteelt, Prei, Innovaties, andere, Thema, teelttechniek, Voorlichting, gezien op het veld, Actueel, Niet-leden

Sinds 2015 voert het PCG onderzoek naar de hydroteelt van prei. Vanuit de markt is er immers vraag naar een ander type product. Buitenlandse afnemers, zoals bijvoorbeeld Japan en Canada, zoeken ready-touse prei die volledig vrij is van zaden, insecten en gronddeeltjes in de schacht. Dichter bij de deur wordt ook actief gezocht naar residuarme of residuloze groenten. De overstap van grond- naar hydroteelt in serre biedt potentieel om dit unieke product in de markt te kunnen zetten.

 

Trayopkweek en aangepast MGS als conceptbasis
In 2019 lag een proef aan op het PCG om de beschutte hydroteelt van prei in teeltgoten verder op punt te zetten. Voor de typische gewaskenmerken van prei zoals de opgerichte bladeren en witte schacht was een aanpassing nodig aan het huidige teeltgootmodel (MGS) dat voor sla gebruikt wordt. Hiervoor brachten we verticale wanden op de goot aan die bovenin voorzien werden van verschillende technische materialen, zoals steunschuim en borstels. Het plantmateriaal kweekten we op in trays op kweektafels dat we nadien op de
goten plantten. Krypton (Nunhems) werd gezaaid op 13 en 26 februari 2019 in respectievelijk Preforma en Growcoon-pluggen. Tijdens deze opkweek belichtten we bij met led-licht tot 10 april om de plantjes ook actief te houden op donkerdere dagen. Op vlak van gewasbescherming hingen we gele en blauwe vangplaten op om schadelijke insecten te monitoren en weg te vangen.

 

In dezelfde serreafdeling staan ook vier groepen van acht teeltgoten bij elkaar, met een centerafstand tussen de goten van 12,5 cm. Op 6 mei plantten we de prei van de opkweek op in de teeltgoten aan verschillende plantdichtheden (zie Tabel 1). Op 28 juni dunden we de prei in elke groep goten uit door de prei uit de helft van de goten te halen, waardoor de afstand tussen de resterende vier goten met prei 25 cm bedroeg. Zo probeerden we het uit elkaar trekken van de goten na te bootsen, net zoals bij een MGS gebeurt. De resterende prei hebben we uiteindelijk geoogst op 18 juli en beoordeeld aan de pellijn op 23 juli.

 

Tabel 1. Overzicht proefobjecten hydroprei 2019

 

Plantdichtheid bepaalt verhouding opbrengst/kwaliteit
Na een teeltduur van tien weken was er een redelijke variatie in opbrengst en kwaliteit die goed te correleren was met de plantdichtheid (zie Tabel 2). In het object waar de prei geplant was op 20 cm in de rij lagen de stukgewichten rond 210 gram, terwijl deze op 15 cm zakte naar 190 gram, en op 12 cm naar 180 gram. In totaal kwam de netto-opbrengst (ton/ha) wel lager uit voor de lagere plantdichtheid, maar de kwaliteit was voor deze objecten wel beduidend beter. Zo leverde één object met plantafstand van 20 cm een opbrengst op van 55 ton netto/ha, maar behaalde wel 93% hiervan de Flandria-kwaliteit. Een object met 12 cm plantafstand behaalde 92 ton netto/ha waarvan 53% Flandria. Het aantal ton Flandria/ha verschilt dus niet zo veel, waardoor de nauwere plantafstand op het eerste zicht interessanter lijkt, maar dat moeten we toch nuanceren. Zo was de prei in het object met de ruimste plantafstand duidelijk uniformer en kwalitatiever, wat uitstekend past binnen het concept omdat er bij hydroprei net gestreefd wordt naar een zeer homogeen product van absolute topkwaliteit. Langs de andere kant zal bij de beoordeling van hydroprei niet alleen het aandeel Flandria-kwaliteit een rol spelen maar ook andere kwaliteitsparameters zoals bijvoorbeeld het grondloze karakter en het residugehalte.

 

Tabel 2. Opbrengstbeoordeling hydroprei 2019

 

Mooie sortering en residuarm
Zowel het percentage verkoopbare planten als de sortering in de klasse 2-3 cm lag tussen de 85 en 99%, afhankelijk van het object. Deze sortering is groot genoeg voor hydroprei omdat dit product zich toespitst op een jong, fris en fijn product dat direct gebruiksklaar moet zijn. De klassieke dikke winterprei past minder goed in dit concept, maar het is zeker
niet onmogelijk. Bij de gewas- en productbeoordeling scoorde de prei gelijkaardig aan prei afkomstig van een vroege zomerteelt uit vollegrond. Een ander streefdoel bij hydroprei is een minimum gebruik aan gewasbeschermingsmiddelen. In de afgelopen vijf jaar onderzoek hebben we nog nooit moeten behandelen tegen bijvoorbeeld papiervlekkenziekte of roest. Alleen trips heeft nu en dan problemen veroorzaakt, maar binnen een serre zijn er ook nieuwe mogelijkheden om hiermee om te gaan in het kader van geïntegreerde bestrijding. Zo hebben we boven de goten blauw plaklint gehangen om trips te monitoren en weg te vangen. Uiteindelijk hebben we tijdens de hele teelt maar één keer behandeld tegen trips, namelijk op 1 juli, na het uitdunnen van de prei. De prei die toen uit het systeem werd gehaald, was dus volledig residuloos.

 

Er bestaat al een zeker potentieel voor hydroprei, maar verdere teeltoptimalisatie, professionalisering en automatisatie van het teeltsysteem, en bovenal een goede commercialisatiestrategie is nodig om dit concept definitief in de praktijk te introduceren.

 

Meer info?
Robin Van Havermaet

Print

Aantal keer bekeken (2748)/Commentaren (0)

Links

x