X
GO

Actueel nieuws

Demonstratieproject Groente-N-Advies via www.groenteNadvies.be

Demonstratieproject Groente-N-Advies via www.groenteNadvies.be

In het kader van het Dept. L&V demoproject 'Topboeren - Groente-N-advies'

Auteur: Lauwers Lore/maandag 17 augustus 2020/Categorieën: Openluchtteelt, Bodem_en_bemesting_OL, Projecten, Vlaamse Overheid, Dept. L en V, GRAN, Thema, bemesting, Actueel, Niet-leden

Begin dit jaar startte het demonstratieproject Groente-N-Advies. Een project dat volledig in het teken staat van bemesten op een zo correct mogelijke manier met aandacht voor kwaliteit, opbrengst en nitraatresidu. Binnen dit project worden percelen van telers opgevolgd en demonstratieproeven aangelegd. Via www.groenteNadvies.be kunnen telers gedurende het project de stand van zaken op de percelen en proeven op de voet blijven volgen.

Groente-N-advies zet alle goede bemestingspraktijken nog eens op rij opdat zowel de opbrengst en kwaliteit als het nitraatresidu aanvaardbaar zouden zijn. Bemesting bij vollegrondsgroenten is en blijft een delicaat gegeven. De expertise over alle goede bemestingspraktijken wordt de volgende 2 jaar door het Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW), het PCG en Inagro gedemonstreerd en is te volgen via www. groenteNadvies.be.

 

Toppercelen die hun ervaringen delen

Binnen dit project worden 9 percelen van ervaren telers opgevolgd.

Deze telers hebben stuk voor stuk ervaring met en kennis over hun nitraatresidu en werken al aan de hand van bodemanalyses en bemestingsadviezen. Op deze toppercelen worden groenten geteeld met een aanvaardbaar nitraatresidu. De toppercelen zullen 2 jaar lang opgevolgd worden en dienen allemaal als voorbeeld voor de praktijk. In tabel 1 staat de locatie van de toppercelen en de groenten die dit jaar geteeld worden.

 

Tabel 1: locatie en groenten op de toppercelen, nog 1 locatie te bepalen

 


Demovelden: Best Practices naast elkaar
Naast de toppercelen van telers waar al goede bemestingspraktijken (Best Practices)worden uitgevoerd worden er op PSKW, PCG en Inagro ook nog demonstratieproeven aangelegd.

In deze demonstratieproeven worden meerdere goede bemestingspraktijken naast elkaar gelegd en vergeleken met enkele veel voorkomende praktijken. Denk bij Best Practices niet alleen aan precisiebemesting of GPS-gestuurde machines maar ook aan het toepassen van het stikstofbemestingsadvies (KNS), werken met ontledingen van dierlijke mest, aandacht voor mineralisatie en oogstresten, het toepassen van band- en rijenbemesting.

 

Zeer diverse bemestingsproeven
De bemestingsproeven op PSKW in Chinese kool, bloemkool en spinazie zijn inmiddels geoogst en de resultaten zullen binnenkort op de website terug te vinden zijn. In deze 3 proeven werd de klassieke breedwerpige bemesting vergeleken met vloeibare meststoffen in de rij. Door meststoffen in de rij dichtbij de plant toe te dienen, zet je als teler al een hele goede stap.

Inagro gaat knolselderij opvolgen waarbij vooral gericht wordt op de vrijstelling van stikstof uit mineralisatie en uit het vanggewas, dit in combinatie met een startbemesting van ongeveer 100 eenheden werkzame stikstof uit enerzijds dierlijke mest en anderzijds kunstmest. Door de lange teeltduur van knolselder en de eerder late behoefte aan stikstof zal tijdens het seizoen bijgestuurd worden op basis van staalname en advies.

PCG heeft een bemestingsproef aanliggen in bloemkool tweede vrucht waar de toepassing van runderdrijfmest gecombineerd wordt met bandbemesting kunstmest en vergeleken wordt met breedwerpige toepassingen kunstmest. Ook heeft het PCG een preiproef aanliggen waar het KNS-bijbemestingssysteem gedemonstreerd wordt. 

 

Reductie van reststikstof zonder inboeten op kwaliteit en opbrengst

Uiteraard willen we met de Best Practices een reductie in reststikstof, maar zonder vermindering van kwaliteit en/of opbrengst. Van elke Best Practices zal een economische opbrengstberekeningen uitgevoerd worden om dit te kunnen aantonen.

 

Stand van zaken op te volgen via www.groenteNadvies.be

De 9 percelen van telers en vele bemestingsproeven op de proefcentra zijn op te volgen via www.groenteNadvies.be. Hoe staan de gewassen er bij? Wat zijn de resultaten van tussentijdse bodemanalyses? Wat zijn de nitraatresidu’s in het najaar? En wat zijn de resultaten van de bemestingsproeven? Alles zal terug te vinden zijn op de website. Op het einde van het project worden studieavonden georganiseerd waar de resultaten en Best Practices binnen het project samengebracht worden.

 

Nieuwsflash in Proeftuinnieuws

Via de nieuwsbrieven van de proefcentra wordt je op de hoogte gehouden van de updates van de website. Maar naast de nieuwsbrievenen website zal ook in elke Proeftuinnieuws een korte update gepubliceerd worden.

 

Meer info?

Lore Lauwers
https://www.groentenadvies.be/

Print

Aantal keer bekeken (9391)/Commentaren (0)

Links

x