X
GO

Actueel nieuws

Bataat gewasbescherming onkruiden 2019

Bataat gewasbescherming onkruiden 2019

Selectiviteit van diverse onkruidbestrijdingsmiddelen in bataat

Auteur: Annelien Tack & Tijl Ryckeboer/vrijdag 3 juli 2020/Categorieën: Openluchtteelt, Andere gewassen, bataat, Innovaties, bataat, Dept. L en V, Thema, gewasbescherming, onkruiden, Voorlichting, proefverslag, projectinfo, Actueel, Proefverslag, Niet-leden

Deze proef werd aangelegd om de selectiviteit van diverse onkruidbestrijdingsmiddelen en combinaties van middelen in bataat (Ipomoea batatas) na te gaan. De proef werd geplant op 21 mei 2019 met slips van het ras Bellevue, ontwikkeld door de Louisiana State University, vermeerderd door Nativaland in Portugal en verdeeld door Lenders B.V. uit Nederland. De slips werden manueel geplant op brede ruggen (tussenrijafstand 1.5 m, loonwerk Debusschere) zonder folie om optimaal het effect van de onkruidbestrijding op de onkruiden en het gewas te kunnen beoordelen.

Tot op heden zijn slechts twee herbiciden erkend in België in de teelt van bataat, nl. Centium (360 g/l clomazon) sinds juni 2018 en Select Prim (120 g/l clethodim) sinds januari 2019.
De slips kenden een erg trage en heterogene weggroei, vermoedelijk door de vrij koude en eerder droge omstandigheden. Daarom werd iets langer gewacht om de eerste proefbehandeling uit te voeren. Deze werd geplaatst 8 dagen na plant (29/05/2019). Achteraf bekeken hadden we de eerste behandeling toch zoals gepland meteen na plant mogen zetten. Het bovengrondse loof stierf toch af en de bladeren moesten terug schieten vanuit de ondergrondse knopen. Na het planten, maar voor de eerste proefbehandeling werd enkele keren licht beregend om een vochtige bodem te garanderen voor een optimale werking van de bodemherbiciden. Er werden ook enkele middelen met contactwerking getest bij verschijnen van de eerste onkruiden (proefbehandeling B op 14/06/2019). Tenslotte werd proefbehandeling C geplaatst op 2/07/2019 bij hergroei van de onkruiden.
Er wordt geen groeiremming of noemenswaardige verkleuring of necrose vastgesteld na de behandelingen A en B. De solo PM09/001, PM19/001, PM10/012 en Centium (CS, 360 g/l clomazon) worden allen veilig bevonden in deze proef alsook de combinaties van 0.2 l/ha Centium + 2 l/ha PM09/001 en 0.2 l/ha Centium + 2 l/ha PM09/001 + 1 l/ha PM10/012. 

Bij de toepassing van PM19/002 worden de hoogste percentages wegval vastgesteld in de proef. Wij vermoeden dat PM19/002 niet volledig veilig is in bataat maar dit wordt niet statistisch bevestigd.

Acht dagen na behandeling C wordt in het veld duidelijke necrose vastgesteld van deze behandeling. Bij toepassing van 0.1 kg/ha PM19/001 wordt necrose vastgesteld op 37.5 % van de planten en dit voor gemiddeld 8 % van het bladoppervlak. Bij toepassing van 0.2 kg/ha PM19/001 vertoont 52.5 tot 75 % van de planten necrose en dit voor gemiddeld 7.3 tot 10.8 % van het bladoppervlak. De toepassing van de combinatie 0.1 kg/ha PM19/001 + 0.5 l/ha PM10/012 leidt tot necrose bij 62.5 % van de planten en dit voor gemiddeld 7 % van het bladoppervlak.

 

Lees het volledige rapport: Efficiëntie en selectiviteit van onkruidbestrijdingsmiddelen in bataat 2019


Samenwerking
Dit onderzoek gebeurde in het kader van het Vlaio La-traject “Succesvolle uitbouw van de teelt van bataat in Vlaanderen” met de steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

 

 

publicatiejaar2019
afdelingOpen lucht
Teelt of thema
  • Bataat
Print

Aantal keer bekeken (4663)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x