X
GO

Actueel nieuws

Temperatuur en relatieve vochtigheid van belang bij bewaring van yacon

Temperatuur en relatieve vochtigheid van belang bij bewaring van yacon

In het kader van het proefproject 'Optimalisatie van de bewaring van yacon' van de provincie Oost-Vlaanderen

Auteur: Tack Annelien/woensdag 15 januari 2020/Categorieën: Openluchtteelt, Andere gewassen, yacon, Innovaties, yacon, Projecten, Provincie Oost-Vlaanderen, BEYA, Thema, rassen, bewaring, Voorlichting, projectinfo, Actueel, Niet-leden

PCG heeft reeds meerdere jaren onderzoek gevoerd naar de teelt van het knolgewas yacon in Vlaanderen. Yacon blijkt talrijke positieve kenmerken te hebben die maken dat dit gewas goed scoort als potentiële innovatieve en duurzame teelt in de rotatie. Zo kan het gewas goed groeien op schrale grond en hoeven er geen gewasbeschermingsmiddelen  ingezet te worden aangezien het gewas in het veld amper last heeft van ziekten of plagen. Echter, afnemers wensen niet eenmalig een grote hoeveelheid yacon aan te kopen, zij opteren ervoor om gedurende een langere periode stelselmatig een kleine hoeveelheid yacon af te nemen zodat de consument een continu aanbod aantreft in het winkelschap gedurende een langere periode. Yacon telers willen daarom hun product gedurende een zo lang mogelijke periode kunnen aanbieden. Naast teeltonderzoek is daarom bewaaronderzoek ook heel belangrijk voor de sector.

 

Binnen het proefproject ‘Optimalisatie van de bewaring van yacon’ van de provincie Oost-Vlaanderen heeft PCG extra kennis verzameld voor het afleveren van een goed bewaarbaar, kwalitatief product, zodat yacon op termijn een vaste waarde kan uitmaken van het agro-voedingscomplex. Koud bewaren verkort bewaarperiode Yacon knollen bestaan voor bijna 90% uit vocht. Deze eigenschap zorgt ervoor dat ze erg onderhevig zijn aan schommelingen van temperatuur en relatieve vochtigheid in de bewaarruimte. Grote schommelingen in temperatuur moeten dan ook vermeden worden. Hoewel eerder gedacht werd dat de bewaarcondities in een aardappelloods ideaal zijn voor bewaring van de eetknollen, zagen we dat zelfs nog een betere houdbaarheid en knolkwaliteit bekomen wordt bij een iets hogere bewaartemperatuur van ongeveer 12 °C en hoge RV. Koud bewaren bij ± 2 °C verkort de bewaarperiode aanzienlijk. Bij deze temperatuur zijn de knollen erg onderhevig aan aantasting door schimmels. Een hoge relatieve vochtigheid creëren wanneer op hogere temperatuur bewaard  wordt, blijkt wel belangrijk om het uitdrogen en rimpelen van de knollen tegen te gaan. Het simpelweg aanbrengen van dekvellen op de veilingkisten zorgt ervoor dat de knollen langer hun hardheid en kwaliteit bewaren.

 

Houdbaarheid rasafhankelijk
Niet alleen de bewaarcondities spelen een rol in de houdbaarheid van de knollen, we zien ook grote verschillen in houdbaarheid tussen de verschillende geteste rassen. Bij oogst op 14 november 2018 en bewaring van de verschillende rassen in kleine veilingkisten voorzien van een dekvel, zien we dat alle rassen vrij goed tot zeer goed bewaren gedurende de eerste 4 weken. Daarna worden duidelijke verschillen zichtbaar. Bij beoordeling na 10 weken bewaren bij ± 2 °C komen ‘Witte soort’ en ‘Uit Nieuw-Zeeland II Richard’ als best houdbare rassen uit de proef, gevolgd door ‘Dimi’, ‘Morado’ en ‘Uit Cajamarca Peru’. Voor langere bewaring blijft bewaren in substraat de beste methode om uitdroging van de knollen tegen te gaan. De knollen afdekken met een laag turf geeft het beste resultaat, maar ook aarde of zand kunnen eventueel dienst doen als substraat.

 

Invloed bewaring op FOS
Tijdens het bewaaronderzoek bekeken we niet alleen de invloed van de bewaartemperatuur op de uiterlijke kwaliteitskenmerken van de knollen, ook keken we naar de invloed op de aanwezige FOS (fructo-oligosachariden) en vrije suikers in de knollen. Bij eerder onderzoek stelden we reeds vast dat bij lange bewaring van yacon hydrolyse van de FOS optreedt in de knollen. Tijdens het proces van bewaring wordt de inuline geleidelijk aan afgebroken tot enerzijds kortere inulineketens met een lagere polymerisatiegraad en anderzijds vrije suikers (voornamelijk fructose). Uit de bewaarproeven uitgevoerd in het kader van het Oost-Vlaamse proefproject, komt de bewaring bij ± 2 °C naar voor als beste methode voor het behoud van de inuline. De aanwezige FOS in de knollen worden minder snel afgebroken bij deze temperatuur vergeleken met de bewaarmethodes bij ± 8 °C en ± 12 °C.


Met de steun van


Print

Aantal keer bekeken (4664)/Commentaren (0)

Links

x