X
GO

Actueel nieuws

Bijbemesting winterprei vanaf half januari 2020

Bijbemesting winterprei vanaf half januari 2020

Actueel openluchtteelten januari 2020

Auteur: PCG openluchtteam/woensdag 15 januari 2020/Categorieën: Openluchtteelt, Prei, Thema, bemesting, Voorlichting, gezien op het veld, Actueel, Niet-ledenVanaf half januari kan prei bijbemest worden
Door de droge weersomstandigheden in de zomer was er in september/oktober 2019 op de meeste percelen nog veel stikstof aanwezig. Vanaf oktober heeft het veel geregend en is de voorraad stikstof op veel percelen grotendeels weg. Op verschillende velden gaat de kwaliteit van het gewas achteruit en komen zelfs meldingen binnen over aantasting met Pseudomonas fluorescens, een zwaktebacterie. Voor specifieke teelten, waar groenten toe behoren, kan er bemest worden met kunstmest vanaf 16 januari tot 15 februari aan een maximale dosis van 50 kg/ha N.

Vanaf 16 februari kan er bemest worden volgens de norm van de teelt rekening houdend met de bemestingsrestricties van je bedrijf. Van zodra de bodem het toelaat kan een bijbemesting voor prei aangewezen zijn. Indien twijfel over de stikstofvoorraad, kun je steeds een staal (laten) nemen. Prei verlangt in de winter of het vroege voorjaar geen grote hoeveelheid stikstof meer. Een hoeveelheid van 50 kg/ha N is in de meeste gevallen voldoende.

 

Registerplicht kunstmest start op 1 januari 2020
In afwachting van het digitale register dat in voege is vanaf 1 juli 2020 moet elke landbouwer vanaf 1 januari 2020 zelf zijn kunstmestregister opmaken en bijhouden. Hierin wordt de informatie van de aankoop (welke kunstmest, bij welke leverancier, wanneer aangekocht) en het gebruik van kunstmest (welke kunstmest, wanneer toegepast, op welk perceel) bijgehouden. Meer info hierover op www.vlm.be.

 

Vanggewassen laten staan tot minstens 31 januari 2020
Om het gezaaide areaal vanggewassen te laten meetellen in de vanggewasregeling is het belangrijk dat deze lang genoeg aangehouden worden. Voor percelen op zware kleigronden was dit 15/10, voor de leemstreek 30/11 en op de overige percelen geldt 31/01. In de maand januari kan je op het Mestbankloket het herberekende referentiepercentage en daaraan gekoppelde doelareaal voor 2019 terugvinden alsook een overzicht van het gerealiseerde areaal 2019.

Print

Aantal keer bekeken (2006)/Commentaren (0)

Links

x