GO

Nieuws

Groenbedekkers: erosiebeperkende kwaliteit en preventie stikstof uitloging 2012-2013

Groenbedekkers: erosiebeperkende kwaliteit en preventie stikstof uitloging 2012-2013

Testen van verschillende groenbedekkers en bodembewerkingen op respectievelijk N-opname en opbrengst 2012-2013

Auteur: Vandewoestijne Elise/zaterdag 15 december 2012/Categorieën: Openluchtteelt, Andere_gewassen_OL, groenbedekkers_OL, Water_OL, Projecten, Europa, Interreg IV, Vlaanderen-Nederland, KRW, Andere, Proefverslag, Niet-leden

Bodemverdichting, erosie, de vermindering van de biodiversiteit en de afname van het organisch stofgehalte in de bodem kunnen ertoe leiden dat de bodem degradeert en zijn voornaamste functies niet meer naar behoren kan vervullen.

Landbouwers kunnen inspelen op dit fenomeen door het inzaaien van groenbedekkers na de oogst van de hoofdteelt. Hierdoor is de bodem tijdens de winter bedekt, waardoor hij beschermd wordt tegen de nadelige invloed van de weersomstandigheden. Naast deze beschermende functie hebben groenbedekkers nog heel wat andere voordelen, zowel voor de landbouwer als voor het milieu.

In kader van het Interregproject Proeftuin KaderRichtlijn Water werd op een praktijk/demoperceel diverse groenbedekkers:

 • Italiaans raaigras
 • Zomerhaver
 • Japanse haver
 • Wikke
 • Rogge
 • Gele mosterd
 • Bladrammenas
 • Facelia
 • Fix Azote
 • Braak

onderzocht naar hun erosiebeperkende kwaliteiten en hun kracht om N-uitloging in de bodem tegen te gaan. Naast de diverse soorten (uitbreiding demoproef 2011/2012) werden ook drie manieren van inzaai/bodembewerking getest en dit telkens op twee verschillende zaaitijdstippen.

Het proefperceel (CAD - 45017_B1112A) was gelegen in de Vlaamse Ardennen, met name in de Terwedenweg te Kruishoutem.

Veel percelen in het stroomgebied van de Plankbeek zijn erosiegevoelig. Het proefperceel heeft een gemiddelde helling van 2% wat bij hevige buien voor grote afstroming zorgt. Door de aanwezigheid van een grasbufferstrook van 12 m breed onderaan het perceel, wordt dit afstromende water deels opgevangen indien de akker braak ligt.

Op de demonstratievelden wilden we een aanbod geven van een aantal courant ingezaaide groenbedekkers. Negen verschillende soorten werden opgenomen in het proefplan en vergeleken met een braakliggend object. Het inzaaien van de groenbedekker gebeurde op twee verschillende data, nl 20 augustus 2012 en 10 september 2012.

Vroegere proefresultaten toonden aan dat de aan te wenden zaaidichtheid gelinkt kan worden aan het zaaitijdstip. Bij een vroege zaai, indien de weersomstandigheden optimaal zijn, kan een lagere zaaidichtheid aangehouden worden. De planten zullen zich namelijk voldoende snel en sterk kunnen ontwikkelen. Bij een late inzaai wordt beter een hogere zaaidichtheid gehanteerd. De ontwikkelingsperiode is in dit geval korter, waardoor kleinere en meer planten zullen moeten zorgen voor voldoende bodembedekking en stikstofopname gedurende de niet-beteelde periode.

 

Lees het volledig rapport Testen van verschillende groenbedekkers en bodembewerkingen op respectievelijk N-opname en opbrengst 2012-2013

 

In samenwerking met

     

 

Met de steun van

          

publicatiejaar2013
afdelingWater
Teelt of thema
 • Groenbedekkers / bemesting
 • Water
Print

Aantal keer bekeken (21756)/Commentaren (0)

Documenten

Links

123movies