X
GO

Actueel nieuws

Bestrijding van preimineervlieg

Bestrijding van preimineervlieg

In het VLAIO LA-Traject: ‘Geïntegreerde beheersing van de preimineervlieg Phytomyza gymnostoma Loew in prei’

Auteur: PCG openluchtteam/dinsdag 12 november 2019/Categorieën: Openluchtteelt, Prei, Projecten, Vlaamse Overheid, VLAIO (ex IWT), PREMI, Thema, gewasbescherming, plagen, Actueel, Niet-leden

De tweede vlucht van de preimineervlieg loopt op zijn einde. De bestrijding van preimineervlieg is niet zo evident want het is pas bij het schonen van de prei dat de schade vastgesteld wordt. Enerzijds is het belangrijk dat het middel op het juiste tijdstip toegepast wordt en anderzijds hadden we nog geen goed zicht op welke middelen efficiënt zijn. Om dit laatste punt uit te klaren werden de afgelopen jaren verschillende proeven uitgevoerd om de werking van verschillende middelen te testen tegen vliegen en larven. 

 

Tegen de adulte vlieg bleken Mesurol, Tracer, Benevia, Decis en Karate Zeon effectief te zijn. Voor de bestrijding van preimineervlieg is het belangrijk middelen in te zetten die worden opgenomen door de plant en een maagwerking (zoals bovenstaande) hebben. Zo worden de vliegen getroffen tijdens het voeden aan de prei (vormen van voedingsstippen). Deze middelen dienen dus tijdig toegepast te worden. Middelen met enkel een contactwerking zijn niet interessant, omdat dan de vliegen moeten geraakt worden en we voorlopig het exacte moment van de vlucht nog niet kunnen bepalen.

 

Afgelopen zomer hebben we de focus verlegd naar de bestrijding van de larven, die de schade (vraatgangen) veroorzaken. We hebben daarvoor verschillende middelen getest op hun efficiëntie door de planten tweemaal te behandelen (1 week interval) na eiafleg door de vliegen. In de proef vergeleken we Tracer, Benevia (120-dagen-regeling) en tevens twee proefmiddelen met onbehandelde planten. Deze kooienproef werd tijdens de beide vluchten van de preimineervlieg uitgevoerd (juni en september/oktober).

 

De eerste proef vertoonde maar een lage aantasting, waardoor de verschillen niet zeer uitgesproken zijn. Uit de proeven was het wel duidelijk dat Benevia en één van de proefmiddelen een hoge efficiëntie vertonen. Tracer leverde geen beduidende werking op tegen de larven, alhoewel een positief effect werd vastgesteld. 

 

In samenwerking met 
Het VLAIO LA-Traject: ‘Geïntegreerde beheersing van de preimineervlieg Phytomyza gymnostoma Loew in prei’


Print

Aantal keer bekeken (42)/Commentaren (0)

Links

x