X
GO

Actueel nieuws

Bezoekersgids proefveldbezoek prei 22 oktober 2019

Bezoekersgids proefveldbezoek prei 22 oktober 2019

In het kader van diverse projecten

Auteur: PCG openluchtteam/vrijdag 25 oktober 2019/Categorieën: Openluchtteelt, Prei_OL, Projecten, Europa, Interreg V, France-Wallonie-Vlaanderen, ECOPAD, Vlaamse Overheid, Dept. L en V, SPUIT, BBOA, VLAIO (ex IWT), PREMI, Actueel, Brochure, Niet-leden

Op dinsdag 22 oktober 2019 organiseerden we een proefveldbezoek in prei. Het programma omvatte het bezoeken van de diverse rassen-, gewasbeschermings- en bemestingsproeven die aanliggen op PCG en het bespreken van de reeds verworven resultaten. Teelttechniek, druppelirrigatie & fertigatie kwamen eveneens aan bod.

 

 

 

Inhoudstabel

 1. WikiLeeks: Preciezer prei telen met precisielandbouw
 2. Optimalisatie tripsbestrijding: Waterhoeveelheden en rijsnelheid en bandbespuiting
 3. Bestrijding van trips en preimineervlieg in prei
 4. Productvergelijking bemesting prei 2019
 5. Aangieten Optima Root in prei
 6. Irrigatie in prei: Druppelirrigatie versus conventionele beregening
 7. Prei test oude jonkmansteelt
 8. Rasgevoeligheid van preirassen voor trips, roest, papiervlekken en preimineervlieg
 9. Prei rassenproef vroege herfstteelt versmarkt
 10. Prei rassenproef vroege herfstteelt versmarkt – dwars in de kist
 11. Prei rassenproef herfstteelt industrie
 12. Prei rassenproef late herfstteelt versmarkt
 13. Prei rassenproef winterteelt versmarkt
 14. Screening insecticiden naar efficiëntie tegen de larven van preimineervlieg
 15. Screening insecticiden naar efficëntie tegen de larven van preimineervlieg

 

Bezoekersgids proefveldbezoek prei 22 oktober 2019

 

Meer info?

Luc De Reycke

 

Met de steun van

Vele proeven komen tot stand met de financiële steun van de provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Voorlichting, Doelgroepenbeleid en Kwaliteit Plant.

Het VLAIO LA-traject ‘WikiLeeks: Preciezer prei telen met precisielandbouw’ en het VLAIO LA-traject: ‘Geïntegreerde beheersing van de preimineervlieg Phytomyza gymnostoma Loew in prei’ worden gefinancierd door het Agentschap Innoveren en Ondernemen

De proef ‘Optimalisatie tripsbestrijding: waterhoeveelheden en rijsnelheid en bandbespuiting’ wordt uitgevoerd in het kader van het demonstratieproject ‘Innovatieve spuittechnieken in de groenteteelt: Driftreductie en precisiebespuitingen’. De proef ‘irrigatie in prei: Druppelirrigatie versus conventionele beregening’ werd uitgevoerd in het kader van het demonstratieproject ‘Beredeneerd beregenen van openluchtgroenten en aardappelen’. Deze projecten komen tot stand met steun van het Department Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

 

De proef ‘Bestrijding van trips en preimineervlieg in prei’ wordt uitgevoerd in het kader van het Interreg V project ‘ECOPAD: Het pad naar de agro-ecologie: platform voor grensoverschrijdende samenwerking voor groenteteelt verse markt en industrie’

Print

Aantal keer bekeken (25419)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x
123movies