X
GO

Actueel nieuws

Versoepeling captatieverbod in Oost-Vlaanderen

Versoepeling captatieverbod in Oost-Vlaanderen

Nieuw politiebesluit van de waarnemend gouverneur 11 oktober 2019

Auteur: Vandewoestijne Elise/donderdag 17 oktober 2019/Categorieën: Openluchtteelt, Water, Thema, Water, Actueel, Niet-leden

Omwille van de recente gevallen, de nog voorspelde neerslag en de beperkte watervraag heeft de Droogtecommissie besloten om af te schalen naar niveau 1 (code geel). Zij adviseert aan de provinciegouverneurs om het captatieverbod in alle stroomgebieden van ecologisch kwetsbare waterlopen op te heffen tenzij er redenen zijn waaruit blijkt dat het nodig is om een captatieverbod aan te houden.

 

Ecologisch kwetsbare waterlopen zijn waterlopen waarin (Europees of Vlaams) beschermde habitats/vegetaties of soorten voorkomen of tot doel worden gesteld. In het bijzonder gaat het om beekhabitats of de vissoorten beekprik, rivierdonderpad of kleine modderkruiper.

 

Recente metingen en terreinwaarnemingen hebben echter uitgewezen dat in bepaalde stroomgebieden het waterpeil toch nog steeds kritisch laag staat. Dit is in belangrijke mate te wijten aan de zeer lage grondwaterpeilen.

 

Op basis van het advies van de Droogtecommissie en de recente metingen en waarnemingen heeft waarnemend gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen Didier Detollenaere besloten om via een nieuw politiebesluit een captatieverbod vanaf 12/10/2019 in te stellen op onderstaande ecologisch kwetsbare waterlopen. Het nieuwe politiebesluit vervangt het politiebesluit van 24/07/2019.

 

Stroomgebieden
Voor meer info klik je naar het artikel van Waterportaal "Versoepeling captatieverbod in Oost-Vlaanderen"

Print

Aantal keer bekeken (4251)/Commentaren (0)

Links

x