X
GO

Actueel nieuws

Trips in uien bestrijden

Trips in uien bestrijden

In 2019 werden hoge aantallen trips waargenomen op de plakvallen als gevolg van de hittegolf van eind juli.

Auteur: Cap Nathalie/vrijdag 18 oktober 2019/Categorieën: Openluchtteelt, Uien_ajuin_OL, Thema, gewasbescherming, plagen, Actueel, Niet-leden

In 2019 werden, net zoals in 2018, hoge aantallen trips waargenomen op de plakvallen als gevolg van de hittegolf van eind juli. De ontwikkeling van trips is immers sterk afhankelijk van de temperatuur, met een optimale ontwikkeling van trips bij warme en droge omstandigheden. 

In Oudenaarde werd een proef aangelegd om de werking van verschillende producten tegen trips te evalueren.

Aantal tripsen nam hoge vlucht
Het aantal tripsen werd op twee velden opgevolgd en vertonen een gelijkaardige curve (figuur 1). Op het einde van juni is reeds een lichte stijging zichtbaar als gevolg van de hittegolf in die periode. Het aantal tripsen steeg echter veel sterker vanaf half juli met tot 1000 tripsen per val rond begin augustus, uiteraard te wijten aan de hittegolf die we eind juli hebben ervaren. De ontwikkeling van tripsen is immers sterk afhankelijk van de temperatuur, met optimale ontwikkeling bij warme en droge omstandigheden. 

 

Figuur 1. - Aantal tripsen op plakvallen in ajuin (pijlen geven moment behandeling aan).

Figuur 1. - Aantal tripsen op plakvallen in ajuin (pijlen geven moment behandeling aan).


Gekende middelen blijven sterk
Naast een onbehandeld object werden Mesurol, Tracer en Benevia (120 dagen regeling) getest, allemaal in combinatie met een suikeroplossing. We testten ook drie proefmiddelen waarvan twee een fysieke werking hebben. Ultor werd ingezet in drie objecten: solo, samen met een uitvloeier (PM 05/008) en in spuitschema waarbij 2 maal Ultor solo werd toegepast gevolgd door 3 behandelingen met Vertimec in combinatie met suikeroplossing. 

Op 23 juli waren minstens 46% van de planten aangetast in een behandeld object en 88% in het onbehandelde. De verschillen in schade waren minder groot, waarbij tot 7% van het bladoppervlak was aangetast van onbehandelde planten, enkel planten behandeld met Mesurol, Tracer, Benevia en Ultor + PM 05/008 vertoonden beduidende verschillen hiermee (tabel 1).

 

Tabel 1. – Beschadigd bladoppervlak en aantal tripsen in de uien.

 

De andere objecten met Ultor en een proefmiddel met fysieke werking vertoonden een positief effect, maar niet verschillend van het onbehandelde. Bij de tweede beoordeling konden we gelijkaardige resultaten vaststellen met dat verschil dat de planten, behandeld met spuitschema Ultor en Vertimec, nu duidelijk minder schade vertonen dan de onbehandelde uien. Op dat moment was Vertimec reeds twee maal ingezet, wat het dus een sterke aanvulling maakte op Ultor.

Op het moment dat de uien aan het strijken waren, hebben we plantstalen genomen om een tripstelling uit te voeren (tabel 1). Er zijn weinig tot geen verschillen tussen aantallen adulten, maar wel duidelijk tussen het aantal tripslarven. Deze aantallen liggen in lijn met de waargenomen schade op de bladeren, waarbij Mesurol, Benevia, Tracer en het spuitschema Ultor gevolgd door Vertimec een duidelijk onderdrukkend effect hadden. De meerwaarde van een uitvloeier bij Ultor is beperkt, een positief effect was waarneembaar, maar niet duidelijk verschillend van een solo toepassing.

Print

Aantal keer bekeken (7293)/Commentaren (0)

Links

x