X
GO

Actueel nieuws

Inzaaiperiode vanggewassen in de verzamelaanvraag

Inzaaiperiode vanggewassen in de verzamelaanvraag

Tegen uiterlijk 31/10/2019 moet de inzaaiperiode van de vanggewassen aangeduid worden in de verzamelaanvraag.

Auteur: Lauwers Lore/vrijdag 18 oktober 2019/Categorieën: Openluchtteelt, Bodem en bemesting, Thema, bemesting, Actueel, Niet-leden

MAP 6 bepaalt dat er meer vanggewassen moeten worden ingezaaid om directe verliezen van nutriënten tegen te gaan. Op percelen van gebiedstype 1, 2 en 3 die geen zware kleigrond zijn, moet na een hoofdteelt (uiterlijk 31/08/2019 geoogst), uiterlijk 15/09/2019 een vanggewas ingezaaid zijn, tenzij er een nateelt wordt ingezaaid (basisregel vanggewassen).

Daarnaast heeft elke landbouwer met percelen in gebiedstype 2 en 3 een extra vanggewasverplichting. Elke landbouwer heeft een doelareaal gekregen waaraan hij in 2019 moet voldoen. Dit is de minimum oppervlakte bouwland in gebiedstype 2 en 3 waarop een vanggewas of laag-risico nateelt moet worden ingezaaid. Een overzicht van de gewassen die meetellen als vanggewas is terug te vinden op de website van de VLM.

Tegen uiterlijk 31/10/2019 moet de inzaaiperiode van de vanggewassen aangeduid worden in de verzamelaanvraag.

Bij de percelen in de kolom ‘Vanggewas inzaai’ kan je één van volgende opties aanduiden:

  • VGV: Vanggewas vroege inzaai - uiterlijk 15/09/2019 (MAP6)

  • VGM: Vanggewas midden inzaai - na 15/09/2019 en uiterlijk 15/10/2019 (MAP6)

  • VGL: Vanggewas late inzaai - na 15/10/2019 (MAP6)

Opgelet: om als vanggewas beschouwd te kunnen worden, moet het vanggewas aangehouden worden tot 15/10/2019 op zware kleigronden, 30/11/2019 op percelen in de leemstreek en 31/01/2020 op overige percelen!

Print

Aantal keer bekeken (3431)/Commentaren (0)

Links

x