X
GO

Actueel nieuws

Alternatieven voor Pychlorex 5G in kolen

Alternatieven voor Pychlorex 5G in kolen

Resultaten koolvliegproef 2019

Auteur: Louis Lippens/maandag 19 augustus 2019/Categorieën: Openluchtteelt, Koolgewassen_OL, bloemkool_OL, Projecten, Dept. L en V, SPUIT, Thema, gewasbescherming, plagen, Voorlichting, gezien op het veld, Actueel, Niet-leden

De combinatie van een plantbakbehandeling en granulaat bij planten leverde in het verleden al goede resultaten op. Zo leverden Tracer en Pychlorex 5G de beste resultaten in onze proef van 2018, met het hoogste aandeel gezonde planten en slechts 2,5% uitval door koolvlieg. Pychlorex 5G kan vanaf februari volgend jaar echter niet langer ingezet worden tegen koolvlieg, daarom testen we dit jaar verschillende combinaties van plantbakbehandelingen en alternatieve granulaten. Tevens hebben we ook Howicover getest als preventieve methode tegen koolvliegaantasting en een alternatieve toepassing voor de plantbakbehandeling.

De aantasting bij onbehandelde planten was zwaar, tot 64% uitval en slechts 7% onaangetaste planten. Door het groeizame weer konden ook een solo plantbakbehandeling met Tracer standhouden, met tot 80% gezonde planten.

 

Combineren loont
Tracer (spinosad SC) op plantbak met Pychlorex 5G (chloorpyrifos GR) bij planten bleef sterkhouder. Andere granulaten kunnen deze efficiëntie echter wel benaderen, afhankelijk van de plantbakbehandeling. Zo is Verimark (cyantraniliprole SC) even efficiënt als Tracer in combinatie met granulaten. De uitval bleef in verschillende objecten volledig uit, of bleef beperkt tot maximaal 6%. Een beoordeling van de schade aan de wortels na oogst, toonde aan dat de referentie (Tracer + Pychlorex) en combinaties met proefmiddel 10/001 de minst beschadigde wortels hadden. De meeste wortels in de andere objecten vertonen echter een matige tot zware aantasting. Bij oogst werden tussen deze behandelingen geen verschillen gezien in kwaliteit, stukgewicht of diameter.

 

Afdekken efficiënt alternatief? 
Zolang deze kolen afgedekt waren, bleef aantasting beperkt tot 20% van de planten. De aanwezige schade was waarschijnlijk te wijten aan eitjes die op de plantbak zijn afgezet of kort na plant, wat het belang van bescherming op plantbak en direct na plant aantoont. Eenmaal de Howicover werd weggehaald, kon een stijging van het aantal aangetaste planten worden vastgesteld, tot 30% (en 10% uitval) vlak voor oogst. Het net pas weghalen kort voor oogst, was efficiënter, met 20% aangetaste planten (en 6% uitval). Wortelschade was in dit laatste object niet zwaarder dan in behandelde objecten, in tegenstelling tot vroeger weghalen van het net. Het meest duidelijke effect is op de oogstopbrengst, met goede kwaliteit maar duidelijk lichtere, kleinere kolen. Wat wijst op de verwachtte oogstverlating. De kolen die de laatste 4 weken onafgedekt waren, vertonen tevens opbrengstverlies door koolvliegaantasting.

 

Kan spuitmachine plantbak vervangen?
Het gebruik van deze alternatieve toepassingsmethode voor de plantbakbehandeling werd op verschillende locaties getest. Hierbij werd 1 ml spuitoplossing (met standaarddosis spinosad of cyantraniliprole) op het kluitje gespoten vlak voor plant. Deze methode heeft als voordeel dat elk plantje evenveel product krijgt, er geen contact is tussen deze middelen en de mensen op de plantmachine en minder uitspoeling van deze middelen gebeurt.

Het resultaat is echter niet goed, met 50% aangetaste en 16% dode planten enkele weken voor oogst. Dit toont duidelijk aan dat niet enkel het middel, maar ook de toepassingswijze van dit middel is belangrijk  om een goede bescherming te garanderen.

 

Meer info?
Louis Lippens

 

In samenwerking met
Demonstratieproject duurzame landbouw van Dept. L&V ‘Innovatieve spuittechnieken: Driftreductie en precisiebespuitingen’.

    Print

Aantal keer bekeken (13221)/Commentaren (0)

Links

x