X
GO

Actueel nieuws

Droogte en bijbemesting in diverse groenteteelten

Droogte en bijbemesting in diverse groenteteelten

Actualiteiten openluchtteelten juli 2017

Auteur: PCG openluchtteam/donderdag 25 juli 2019/Categorieën: Openluchtteelt, Bodem en bemesting, Water, Thema, bemesting, Water, gezien op het veld, vaktijdschrif, Actueel, Niet-leden

Droogte
Het heeft de voorbije weken amper geregend. Alle gewassen met een redelijke bladmassa verdampen veel en zien af van de droogte. Voor sommige teelten is beregening aangewezen, voor andere kan beregenen nog uitgesteld worden. Voor veel telers is beregenen echter niet mogelijk omwille van geen uitrusting, onvoldoende water en/of beperkingen door de overheid opgelegd. Ook de komende weken wordt geen neerslag verwacht.

Vanaf donderdag (18 juli 2019) is alarmfase (code oranje) voor droogte van kracht in heel Vlaanderen. In West-Vlaanderen was  er reeds over het volledige gebied van het IJzerbekken een captatieverbod uitgevaardigd. Dit betekent dat er uit onbevaarbare en bevaarbare waterlopen (en kanalen) geen water mag gecapteerd worden. Op basis van dit advies en op basis van recente metingen en waarnemingen heeft de waarnemend gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen besloten om via een nieuw politiebesluit een captatieverbod vanaf 24/07/2019 in te stellen op onderstaande ecologisch kwetsbare waterlopen en meanders. Het nieuwe politiebesluit vervangt het politiebesluit van 18/07/2019.

Voor meer info over de verstrengde maatregelen, zie www.waterportaal.be.

 

De zomerteelt van bloemkool had opnieuw veel beregening nodig om verwelking te voorkomen. De oogst is bijna voorbij, enkel de (late) plantingen van eind april worden nu nog geoogst. De kwaliteit van de bloemkolen was op verschillende percelen maar matig met nogal wat aantasting van valse meeldauw en losgekomen rozen. De tweede teelt is ongeveer volledig geplant. Een efficiënte onkruidbestrijding na het planten zal lastig zijn omwille van te weinig vocht in de bodem. Hou er best rekening mee dat er zal moeten geschoffeld worden, aangezien ook het vocht ontbreekt voor een efficiënte onkruidwerking van kalkcyanamide.

 

 

Ook andere groenten, uien en aardappelen, zien af van de droogte. Om een goede productie en kwaliteit te halen, dient ook in deze teelten beregend te worden. Stel

regel is meestal: hoe kleiner het gewas, hoe minder verdamping, hoe minder nood aan beregening. Dit geldt ook voor late herfst- en winterprei die in de meeste gevallen vlot is weggegroeid. Een jonge plant zal een groter wortelgestel ontwikkelen wanneer het op zoek moet gaan naar vocht. Voor gewassen die nog moeten gezaaid of geplant worden, wordt er best water toegediend voor het ploegen en klaarleggen van de bodem.

Voor het derde jaar op rij hebben wij een lange droge periode waar beregening een absolute noodzaak is. Het is hoog tijd dat er meer aandacht gaat naar alternatieven voor een klassieke beregening, zoals bijvoorbeeld druppelbevloeiing. Hierdoor kan men met minder water een beter resultaat bekomen en kan men ook de bemesting toedienen met minder kans op uitspoeling. Nadeel is wel dat de aanleg meestal gebeurt bij het uitplanten van de teelt en men dan nog niet weet of het een droog seizoen wordt of niet.


Bijbemesting diverse groenteteelten
Net zoals vorig jaar beleven wij opnieuw een droge zomer met weinig neerslag. Enkel in juni viel er wat meer neerslag dan normaal. Vorig jaar konden wij vaststellen dat de hoeveelheid reststikstof in de controleperiode in heel wat teelten en percelen hoog lag. Beteelde percelen die niet beregend worden, zijn meestal heel droog. Op een bepaald moment stopt de groei en wordt weinig of geen stikstof meer opgenomen. Ook de natuurlijke vrijstelling van stikstof is heel beperkt in een warme en droge bodem. Van zodra er neerslag valt of er beregend wordt, zal de vrijstelling door mineralisatie snel oplopen. Telers houden hier best rekening mee: wanneer ze hun gewas willen (bij)bemesten, kan dit beter gebeuren op basis van een stikstofanalyse (KNS).


Prei
De voorbije weken is het grootste deel van het areaal prei geplant. Dit is gebeurd in erg goede omstandigheden. Het areaal prei is dit jaar in Vlaanderen iets groter dan het voorbije jaar. Vooral in het vroege segment en voor afzet aan de diepvriesindustrie werd er meer uitgeplant. De teelt verloopt op de meeste plaatsen erg vlot. Zomerprei heeft momenteel een grote behoefte aan neerslag. Late herfst- en winterprei kan meestal nog een tijdje verder zonder beregening. Aangezien het in het eerste deel van juni redelijk nat was, is de ontwikkeling van trips dit seizoen traag op gang gekomen maar momenteel zien wij een sterke uitbreiding van de trips. Door een dikker wordende waslaag is een efficiënte bestrijding moeilijker in lange, droge perioden. Ook roest komt reeds op een aantal percelen (meestal vroege prei) voor. 


Print

Aantal keer bekeken (3244)/Commentaren (0)

Links

x