X
GO

Actueel nieuws

Oproep deelname pilootproject private waterbekkens

Oproep deelname pilootproject private waterbekkens

In het kader van een klimaatactie bekijkt de Provincie Oost-Vlaanderen hoe een win-winsituatie kan gerealiseerd worden

Auteur: Tavernier Greet/dinsdag 28 mei 2019/Categorieën: Projecten, Europa, Interreg V, 2Seas-Zeeen, TRIP, Voorlichting, projectinfo, Actueel, Niet-leden

In het kader van een klimaatactie bekijkt de Provincie Oost-Vlaanderen hoe een win-winsituatie kan gerealiseerd worden bij de aanleg van een privaat waterbekken via geïntegreerde waterbuffering en wateropslag. Een gedeelte van het waterbekken wordt dan als buffer gebruikt bij hoge waterstanden in de waterloop en een gedeelte als wateropslag met een spaarfunctie. Het gebufferde water wordt vertraagd afgevoerd, zodat er stroomafwaarts minder problemen optreden met wateroverlast. De spaarfunctie dient als strategische watervoorraad voor irrigatie op het landbouwbedrijf.

Onder bepaalde voorwaarden kan de waterloopbeheerder (in geval van waterlopen 2de categorie is dit de Provincie) baat hebben bij dergelijke private waterbufferbekkens en mee investeren in het buffergedeelte.

Heb je behoefte aan irrigatiewater? 
Heb je een perceel dat gelegen is langs een waterloop 2de categorie? 
Wil je graag meewerken aan een beleidskader of een pilootproject realiseren op jouw bedrijf? 

Neem dan contact op met de dienst Landbouw en Platteland:
anja.geiregat[at]oost-vlaanderen.be
+32 (0)9 267 86 76

Wil je meer weten over aanleg van wateropslagbekkens voor irrigatie en integratie ervan in het landschap? Surf dan naar www.waterportaal.be

 

In samenwerking met

 


Print

Aantal keer bekeken (1246)/Commentaren (0)

Links

x