X
GO

Actueel nieuws

Aandacht voor derogatie in aanvraag

Aandacht voor derogatie in aanvraag

Mocht je, indien goedgekeurd, derogatie willen aanvragen, neem dan alvast de nodige stikstofstalen vóór 31 mei 2019.

Auteur: Lauwers Lore/vrijdag 24 mei 2019/Categorieën: Openluchtteelt, Bodem en bemesting, Projecten, Vlaamse Overheid, CVBB, CVBB 2019-2021, Voorlichting, projectinfo, Actueel, Niet-leden

Momenteel is er geen zekerheid dat derogatie voor de periode 2019 – 2022 zal goedgekeurd worden door de Europese Commissie. Op de Verzamelaanvraag 2019 kan je wel per perceel een optie nemen op derogatie, op voorwaarde dat je vóór 15 februari reeds een aanvraag voor derogatie hebt ingediend via de mestbank. Als je de Verzamelaanvraag tijdig ingediend hebt (uiterlijk op 21 april 2019), kan je nog aanpassingen doen aan de derogatiepercelen tot en met 31 mei 2019. Als je geen percelen aanduidt, zal je ook geen derogatie worden toegekend.

Als de derogatie wordt goedgekeurd door de Europese Commissie, zal de Mestbank communiceren met de sector en zal de landbouwer die derogatie wenst toe te passen de derogatie-aanvraag definitief moeten doen bij de Mestbank (www.vlm.be). 

Er is nog geen kennis over de voorwaarden voor derogatie in 2019 indien deze goedgekeurd geraakt. Hieronder nog enkele aandachtspunten van derogatievoorwaarden zoals het was in 2018. Voor de volledige lijst met voorwaarden kan je terecht op de website van de VLM.

 • Je moet verplicht een bemestingsplan opstellen van het bedrijf.

 • Voor het vervoer van dierlijke mest van derden naar derogatiebedrijven met een burenregeling of door een erkend mest voerder met een mestafzetdocument, is er een mestanalyse van N en P2O5 nodig. De analyse moet voor de aanvang van het transport beschikbaar zijn en mag maximaal 1 jaar oud zijn.

 • De nutriënteninhoud van de percelen van jouw bedrijf moet je opvolgen met bodemanalyses die uitgevoerd worden door erkende laboratoria: 

  • Per begonnen schijf van 20 ha land bouwgrond van jouw bedrijf moet minstens 1 bodemstaal genomen worden voor een analyse van het plantbeschikbare fosfaatgehalte. 
   Die stalen moeten genomen worden in de periode van 1 juni 2017 tot en met 31 mei 2018. Als je in 2018 per begonnen schijf van 5 ha landbouwgrond van jouw bedrijf beschikt over minstens één analyse van het plantbeschikbare fosfaatgehalte genomen in 2014 of later, dan is eveneens aan de voorwaarde voldaan.

  • Per begonnen schijf van 20 ha landbouwgrond van jouw bedrijf moet minstens één bodemstaal worden genomen voor een analyse van het minerale stikstofgehalte. Die         bodemstalen moeten genomen worden in de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018.

 • In de periode van 1 oktober tot en met 15 november 2018 moet u op minstens één perceel het nitraatresidu bepalen. De Mestbank zal het perceel of de percelen aanduiden en je daarvan via het Mestbankloket op de hoogte stellen. Je moet vervolgens op eigen initiatief en op eigen kosten een nitraatresidubepaling laten uitvoeren door een erkend laboratorium.Meer info?
Voor meer informatie kan je terecht op de website van de VLM. Houd zeker ook je mestbankloket in de gaten voor meer nieuws. 
Mocht je, indien goedgekeurd, derogatie willen aanvragen, neem dan alvast de nodige stikstofstalen vóór 31 mei 2019.

Lore Lauwers

Print

Aantal keer bekeken (3857)/Commentaren (0)

Links

x