X
GO

Actueel nieuws

Zaaiui bemesting mulch 2018

Zaaiui bemesting mulch 2018

Demo toepassen mulch in zaaiui 2018

Auteur: De Boever Maarten/maandag 15 april 2019/Categorieën: Openluchtteelt, Uien, Projecten, Europa, Interreg V, Vlaanderen-Nederland, LIFE, Thema, bemesting, Bodem, Voorlichting, proefverslag, projectinfo, Proefverslag, Leden

Zaaiui kan beschouwd worden als een sterk erosiegevoelige teelt aangezien het een zeer fijn zaaibed vereist en weinig bodembedekking biedt gedurende het teeltseizoen. Daarnaast is er op teelttechnisch vlak weinig marge voor aanpassingen om erosie te voorkomen. Vlaanderen kampt met een erosieproblematiek, vandaar deze demo rond het toepassen van mulch ter bescherming van de bodem tegen verslemping en erosie.

Met de demo wou PCG het effect van mulch op opkomst en opbrengst van zaaiui nagaan. Eind mei werd het ras ‘Hytech’ (zaadhuis Bejo) ingezaaid aan 2,8 eenheden in 10 dubbele rijen per 3 meter. De proef was opgebouwd uit vier stroken van 3m breed, waaronder een referentiestrook en drie objecten met toepassing van verschillende types mulch, namelijk stro, groencompost en populierenschors. De mulch werd handmatig toegediend aan 10-15 ton per ha.

 

Dit artikel is alleen zichtbaar voor leden. Gelieve in te loggen

 

Samenwerking
De proef ‘Demo toepassen van mulch bij zaaiui’ ligt aan in het kader van Interreg Vlaanderen-Nederland project ‘Leve(n)de bodem’.

  

   

publicatiejaar2018
afdelingOpen lucht
Teelt of thema
  • Ajuin
Print

Aantal keer bekeken (3493)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x