X
GO

Actueel nieuws

Paprika bemesting compost (kalium) 2017

Paprika bemesting compost (kalium) 2017

Praktijkgerichte oplossingen voor organische stofopbouw in biologische landbouw onder MAP5: beschutte teelt paprika 2017

Auteur: Lauwers Lore/vrijdag 15 december 2017/Categorieën: Bio_beschutte_teelt, Vruchtgroenten_BIO, paprika_BIO, Bodem_en_bemesting_BIO, Projecten, CCBT, BIOS2, Thema, bemesting, Bodem, Voorlichting, proefverslag, projectinfo, Proefverslag, Niet-leden

Kastelers die willen omschakelen naar biologische teelt streven ernaar hun bodem in een zo kort mogelijke tijdspanne klaar te krijgen voor een robuuste teelt. Zeker voor telers die een verkorting van de omschakelingsperiode kregen en die intensief vruchtgroenten willen gaan telen, is dit een hele uitdaging. De bodem onder plastiek heeft vaak een laag organische stofgehalte, weinig voedingselementen en weinig bodemleven.

 

Er is een ruim aanbod van compostsoorten op de markt, elk met een bijhorend prijskaartje. Dewelke nu het meest aangewezen is, is echter niet gekend. Binnen het demonstratieproject “Praktijkgerichte oplossingen voor organische stofopbouw in biologische landbouw” zijn zes soorten compost met elkaar vergeleken. Biologische vruchtgroentetelers werken vaak met grote hoeveelheden groencompost. Op termijn geeft dit een geleidelijke pH stijging. Deze pH terug naar beneden brengen is in biologische teelt niet eenvoudig. Om die reden waren we op zoek naar een compost met hoog OS-gehalte en niet al te hoge pH. De biologische kleinfruitsector deed reeds experimenten met elementaire zwavel om te verzuren. Met dit als achtergrond werd er eveneens een eerder experimenteel object opgestart: de gecomposteerde paardenmest met een hoog organische stof gehalte werd aangereikt met elementaire zwavel om zijn pH te doen dalen. De geleverde compostsoorten moeten ook vrij zijn van onkruidzaden, ziekten en plagen; mag geen hoog fosforgehalte bevatten en niet zorgen voor een oplopend zoutgehalte op termijn. Beschutte teelt valt nog niet onder de fosforbemestingsnormen van MAP 5 maar het is wel belangrijk om zo verantwoord mogelijk te telen.

 

De proeven lagen in 2016-2017 aan op 2 praktijkbedrijven die omgeschakeld zijn van substraatteelt vruchtgroenten naar biologische vruchtgroenten. In dit verslag zijn de gegeven van de paprikateler verzamelt. Hij heeft het verkorte omschakelingsprogramma naar bio gevolgd in de 4 maanden voor de proefaanleg. Er wordt een eerste maal geteeld in de bodem die jaren bedekt geweest is met plastiek.

 

Binnen de proef is de dosering van de basisbemesting gelijkgesteld op een toediening van 6 ton C/ha. Voorafgaande aan de proef alsook op het einde ervan zijn bodemstalen genomen om het effect van de compostsoorten te bekijken op de bodemkwaliteit en samenstelling. Tussentijds zijn er ook bodemstalen genomen voor analyse van minerale N om de bijbemesting op af te stellen. De oogstgegevens zijn bijgehouden door de telers. Al de resultaten worden vergeleken met het blanco-object dat geen composttoediening ontving.
Na een eenmalige toediening van 6 ton OC/ha van de verschillende compostsoorten zijn er nog geen grote verschillen in organisch koolstofgehalte van de bodem op te merken tussen de objecten. Het zou goed zijn als de proef herhaald kan worden. De bodem-pH kan verlaagt worden door toepassing van elementair zwavel. Een goede dosering is daar belangrijk. Het zou interessant zijn als de proef herhaald kan worden met dezelfde composttoediening op dezelfde plaats.

 

De compostsoorten hebben in deze proef geen statistische invloed op de opbrengstcijfers en bewaring. Er is een trend dat de champost en uitgerijpte biostimulator groenkeurcompost zorgen voor een hogere opbrengst bij de paprika maar dit kon niet statistisch aangetoond worden tov de referentie.

 

Steeds waakzaam zijn bij mestsoorten waarbij de dieren gevoederd worden met hooi. Het gevaar bestaat dat het hooi behandeld is met aminopyralide of chlopyralide.

 

 

Lees het volledig rapport Praktijkgerichte oplossingen voor organische stofopbouw in biologische landbouw onder MAP5: beschutte teelt paprika 2018

 

In samenwerking met

CCBT-project ‘OS - Omschakelen op Slimme Wijze’

 

CCBT     

 

publicatiejaar2017
afdelingBiologisch glas
Teelt of thema
  • Paprika
Print

Aantal keer bekeken (6846)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x