X
GO

Actueel nieuws

Aandachtspunten voor een geslaagde bataatteelt

Aandachtspunten voor een geslaagde bataatteelt

In het kader van het VLAIO LA-traject ‘Succesvolle uitbouw van de teelt van bataat in Vlaanderen’

Auteur: Annelien Tack & Tijl Ryckeboer/donderdag 2 mei 2019/Categorieën: Openluchtteelt, Andere gewassen, bataat, Innovaties, bataat, Projecten, Vlaamse Overheid, VLAIO (ex IWT), BATAAT, Thema, teelttechniek, Voorlichting, gezien op het veld, projectinfo, Actueel, Niet-leden

Bataat wordt bij voorkeur geplant in de tweede helft van mei. In Vlaanderen heeft bataat een groeicyclus van 90 tot 150 dagen, afhankelijk van het ras en de weersomstandigheden. Op tijd starten is dus erg belangrijk, al is het minstens even belangrijk om te vermijden dat de planten in een koude bodem terechtkomen. Planten in een bodem met een temperatuur beneden 15°C wordt sterk afgeraden. Voldoende warmte maar ook vocht is onontbeerlijk voor het welslagen van deze teelt. Warme, vochtige omstandigheden zijn vooral van levensbelang in de eerste 3 weken na planten. De ruggen één tot twee weken laten opwarmen vóór het planten en deze voldoende vochtig houden door irrigeren met vloeidarmen in de ruggen, is een gouden vuistregel.

 

Daarnaast zorgt zwarte mulchfolie over de ruggen voor een warmere, snellere start van de teelt en houdt en bovendien het vocht in de rug beter vast. Net na het planten wordt elk plantje, zeker als gekozen wordt voor de ongewortelde ‘slips’ of stekken, het best enerzijds aangegoten van bovenaf en anderzijds nogmaals geïrrigeerd met de vloeidarmen. Deze maatregelen zorgen ervoor dat de stekken voldoende wortels vormen die de uiteindelijke knollen zullen worden bij oogst. Net zoals bij de meeste andere groenten leidt irrigatie bij drogere omstandigheden tot een meeropbrengst. Daarenboven zorgen de vele, kleine watergiften doorheen de teelt ervoor dat de knol zijn vocht niet te diep gaat zoeken en zo geen lang gerekte, smalle wortel, maar een knol van voldoende dikte wordt.

 

Er worden zowel gewortelde plantjes aangeboden in plug of paperpot, als ongewortelde ‘slips’ of stekken. Beide kunnen leiden tot een geslaagde teelt. Belangrijk is dat het materiaal jong geplant kan worden. Gewortelde plantjes kennen doorgaans een iets vlottere start en halen daardoor vaak een iets hogere bruto-opbrengst. Maar vaak wordt het materiaal te oud aangeboden, met gedraaide wortels in de paperpot die aanleiding geven tot een groot aandeel misvormde, onverkoopbare knollen. Het planten van slips resulteert in mooi gevormde, uniforme knollen. Het schuin in de grond steken van de slips heeft de voorkeur ten opzichte van verticaal planten omwille van de warmte die vooral bovenaan de rug zit. 

 

Voor behoud van de kwaliteit van de knollen in de bewaring is het belangrijk op tijd te rooien. Koude (bodemtemperatuur < 10°C) en natte omstandigheden in het najaar zijn nefast voor de kwaliteit van de knollen.

 

Na de oogst moet de bataat een periode van curing/wondheling ondergaan bij hoge temperatuur (28°C) en luchtvochtigheid (± 90%) gedurende één à twee weken. Dit proces zorgt ervoor dat de schil van de knollen goed indroogt, dat vorming van suikers gestimuleerd wordt en dat bijgevolg de houdbaarheid én de smaak van de knollen verbetert. De langere bewaring van bataat gebeurt in een geventileerde ruimte waar een temperatuur van 12 à 16°C en 80 à 90% relatieve vochtigheid wordt beoogd.

 

Meer info?
Annelien Tack
Tijl Ryckeboer

Bataat rassen 2018
Bataat teelttechniek gebruik zwarte mulchfolie en beregening met diverse plantdiepte 2018
Bataat gewasbescherming onkruiden 2018
Bataat teelttechniek invloed loofdoding 2018
Bataat bemesting strategie 2018
Bataat teelttechniek afdekking (nacht)vorst 2017


In samenwerking met
 


Met de steun van
In het kader van het VLAIO LA-traject ‘Succesvolle uitbouw van de teelt van bataat in Vlaanderen’

 

Print

Aantal keer bekeken (5858)/Commentaren (0)

Links

x