X
GO

Actueel nieuws

Nieuwe proefverslagen 2018

Nieuwe proefverslagen 2018

Auteur: PCG team/dinsdag 18 juni 2019/Categorieën: Actueel, Niet-leden

Direct raadpleegbaar door de leden via een klik op de titel van een proefverslag.

 

 

 

Week

Openluchtteelten

Ajuin

Intercropping van ui en suikererwt: invloed op tripsaantasting 2018

Bladgewassen

Bodemafdekking in kropsla 2018

Efficiëntere minerale P bemesting in andijvie 2017

Kolen

Efficiëntie van middelen en combinaties van middelen tegen rupsen in witte kool 2018

Prei

Rasgevoeligheid van preirassen voor roest (VH, LH, WI, LW) 2018

Efficiëntie van biologische gewasbeschermingsmiddelen tegen roest in prei 2018

Rasgevoeligheid van preirassen voor trips (ZO, VH, LH) 2018

Efficiëntie voor de beheersing van preimineervlieg in prei 2018

Rasgevoeligheid van preirassen voor papiervlekkenziekte (LH, WI, LW) 2018

Screening van efficiëntie van insecticiden tegen preimineervlieg 2018

Screening van insecticiden naar efficiëntie voor de beheersing van preimineervlieg 2018

 

Groenbedekkers
Demo groenbedekkers 2018

 

Beschutte teelt

Paprika

Efficiëntie van biologische gewasbeschermingsmiddelen tegen bladluis in paprika 2018

 

Week 31

Openluchtteelten

Wortelen
Demo toepassen compost/bokashi in wortelen 2018
Alternatieven voor linuron in na-opkomst voor onkruidbestrijding in wortelen 2018

Beschutte teelten

Komkommer
Vergelijkende rassenproef komkommer in aqua- en hydroponicteeltsysteem

Smaak

Tomaat
Tomaat consumentenonderzoek belichte teelt 2018
Tomaat grove- en fijne tros, tussentype en vleestomaat consumentenonderzoek 2018

 


Week 24

Openluchtteelten

Ajuin
Zaaiui bemesting mulch 2018

Smaak- en consumentenonderzoek
Consumentenonderzoek komkommer - Eerste teelt 2018
Consumentenonderzoek komkommer - Tweede teelt 2018
Consumentenonderzoek komkommer - Derde teelt 2018

Rode geblokte paprika consumentenonderzoek 2018
Rode geblokte paprika consumentenonderzoek 2017
Gele geblokte paprika consumentenonderzoek 2018
Gele geblokte paprika consumentenonderzoek 2017
Groene geblokte paprika consumentenonderzoek 2018
Groene geblokte paprika consumentenonderzoek 2017
Oranje geblokte paprika consumentenonderzoek 2017


Week 19

Openluchtteelten

Prei
Prei rassenproef late herfstteelt versmarkt 2018
Prei rassenproef late herfstteelt versmarkt - dwars in de kist 2018
Prei rassenproef winterteelt versmarkt 2018

Gangbare beschutte teelten

Bladgewassen
Efficacy trial of biocontrol products against Botrytis cinerea in lettuce 2018 -1
Efficacy of different biocontrol products against Botrytis cinerea in lettuce 2018 -2
Efficacy of different biocontrol products against Botrytis cinerea in lettuce 2018 -3
Efficacy of (bio)fungicides against Fusarium oxysporum f.sp. lactucae in lettuce 2018

Innovatie
Opkweek prei als uitgangsmateriaal voor hydroteelt 2017


Week 18

Openluchtteelten

Bladgewassen
Alternatieve sla versnijderij bemesting stikstof 2018

Innovatie
Teelttechnische proef verse look (herfst) 2017
Demonstratie innovatieve teelten Oca, Mashua, Crosne en Ulluco rassenonderzoek 2018

Koolsoorten
Bloemkool rassenproef industrie eerste vrucht 2018
Bloemkool gewasbescherming koolvlieg plantbakbehandeling 2018

Uien
Plantuien rassen industrie 2018
Zaaiuien rassen industrie 2018

Yacon
Rassen onderzoek yacon 2018
Selectiviteit van onkruidbestrijdingsmiddelen in yacon 2018

 

Biologische teelt

Paprika
Paprika bemesting compost (fosfor) 2017
Paprika bemesting compost (kalium) 2017

Tomaat
Tomaat bemesting compost (fosfor) 2017
Tomaat bemesting compost (kalium) 2017

 

Week 16

Openluchtteelten

Bataat
Bataat rassen 2018
Bataat teelttechniek gebruik zwarte mulchfolie en beregening met diverse plantdiepte 2018
Bataat gewasbescherming onkruiden 2018
Bataat teelttechniek invloed loofdoding 2018
Bataat bemesting strategie 2018
Bataat teelttechniek afdekking (nacht)vorst 2017

Bladgewassen
Stikstofbemesting in sla 4e gamma versnijderij 2018

Innovatie
Teelttechnische proef verse look (herfst) 2017

Prei
Prei rassen versmarkt zomerteelt 2018
Prei rassen versmarkt vroege herfst 2018
Prei rassenproef dwars in de kist late herfstteelt versmarkt 2017

Kruiden
Selectiviteit van herbiciden in zuring 2018

Uien
Gele zaaiuien rassenproef verwerkende industrie 2017

 

Gangbare beschutte teelten

Bladgewassen
Alternatieve sla (lollo bionda, lollo rossa, rode eikenbladsla) LED DLI-sturing hydroteelt 2018

 

Algemeen

Jaarplannen 2019
Werking van het PCG - Jaarverslag 2018


Print

Aantal keer bekeken (2064)/Commentaren (0)

x