X
GO

Actueel nieuws

Onderzoek naar inzet brander in vernietiging Acidovorax valerianellae

Onderzoek naar inzet brander in vernietiging Acidovorax valerianellae

Actualiteiten beschutte teelten maart 2018

Auteur: PCG glasteam/donderdag 4 april 2019/Categorieën: Gangbare_glasteelt, Bladgewassen_GG, veldsla_GG, Actueel, Niet-leden

De bacterie Acidovorax valerianellae blijft voor problemen zorgen in de veldslateelt en een oplossing is nog niet beschikbaar. Wel is geweten dat de bacterie gevoelig is voor warmte, waardoor de mogelijheid bestaat dat deze vernietigd kan worden met een brander.

Op het PCG ligt daarom een proef aan waarin de gewasresten na oogst vernietigd worden met een gasbrander. De eerste teelt in deze proef werd gezaaid op 26 februari 2019 en wordt binnenkort kunstmatig geïnfecteerd met Acidovorax. Na oogst worden de gewasresten in één deel van de serre vernietigd met een brander, in het andere deel wordt niets gedaan.

Daarna worden nog twee volgteelten ingezaaid, waarin een eventuele Acidovorax besmetting opgevolgd wordt. De resultaten van deze proef zullen verspreid worden van zodra ze beschikbaar zijn.

De proef lag al eens eerder aan bij het PCG, er werd toen geen besmetting vastgesteld in de volgteelt, zowel waar gebrand werd als waar niet gebrand werd. Het is daarom belangrijk om de proef te herhalen.

Print

Aantal keer bekeken (14637)/Commentaren (0)

Links

x
123movies