X
GO

Actueel nieuws

Actualiteiten openluchtteelten maart 2019

Actualiteiten openluchtteelten maart 2019

Bloemkool koolvliegbestrijding / Uien bodembewerking / Kropsla stikstofbemesting

Auteur: PCG openluchtteam/dinsdag 2 april 2019/Categorieën: Openluchtteelt, Bladgewassen, kropsla, Koolgewassen, bloemkool, Uien, Thema, bemesting, gewasbescherming, plagen, Bodem, Voorlichting, gezien op het veld, vaktijdschrif, Actueel, Niet-leden

Bloemkool koolvliegbestrijding

Op sommige bedrijven zijn de eerste koolplanten al afgeleverd. Koolvlieg blijft een van de grootste belagers van diverse koolsoorten. Dit jaar zal het laatste jaar zijn dat een granulaatbehandeling met Pychlorex 5 G (5% chloorpyrifos) mogelijk zal zijn. De opgebruiktermijn van Pychlorex 5 G loopt tot 31/01/2020. De beste bescherming tegen koolvlieg bekom je door een plantbakbehandeling te combineren met een granulaattoepassing op het veld. 

 

Op dit ogenblik is enkel de plantbakbehandeling met Tracer toegelaten aan een dosis van 120 ml per 10 000 planten. Maak vóór de toepassing de persblokken of trayplantjes vochtig maar niet te nat om uitspoeling te vermijden. Gebruik hiervoor ± 200 ml water per m². Zorg bij de toepassing voor een uniforme verdeling van het product, gebruik hiervoor ± 500 ml water per m², regen na de toepassing snel af met ± 1000 ml water per m². Voer de behandeling niet uit in felle zon!


Uien bodembewerking 
Het zaaien van de eerste uien komt snel dichtbij. Op enkele vroege gronden werd er reeds gezaaid. Een geslaagde uienteelt hangt onder andere af van een goede voorbereiding van het zaaibed. De voorbereiding start reeds voor de aanvang van de winter met de keuze van een goed perceel. Zorg ervoor dat de bodem lang voor zaai onkruidvrij ligt. Ook het ploegen gebeurt best niet te kort voor het zaaien. Dit terwijl de zaaibedbereiding best vlak voor zaai wordt uitgevoerd. Hierdoor wordt er meer vocht behouden in de bovenste laag waardoor een uniforme kieming kan gebeuren.

Het zaaibed moet zo vlak en egaal mogelijk bewerkt zijn. Hiervoor wordt best gebruik gemaakt van half gedragen werktuigen met een rol voor en achter, waarbij de diepte van de bewerking zeer nauwkeurig ingesteld kan worden. Gebruik ook best trekkers die uitgerust zijn met lage drukbanden (0,5 bar) voor een egale en minimale bodemdruk.
In functie van een meer uniforme maatsortering bij de oogst kunnen de zaai elementen aan de buitenkanten net iets dikker afgesteld worden, of de binnenrijen iets dunner. 

Uien hebben weinig stikstof nodig, 100 tot 120 kg/ha is ruim voldoende voor zaaiuien, plantuien en uien, voor afzet aan de diepvriesindustrie mogen iets meer krijgen. In zwaardere gronden kan je in één keer bemesten. In lichte gronden werk je best in fracties: een eerste gift van 40 tot 70 eenheden bij zaai en een tweede gift van 50 tot 80 eenheden bij een gewaslengte van 10 tot 15 cm. Later kan, indien nodig, nog potasnitraat meegegeven worden met de ziektebestrijding. Voor de kalibemesting kan je gebruik maken van chloorpotas. Uien zijn immers niet gevoelig voor chloor. Potas bevordert de hardheid van de uien.

Kropsla stikstofbemesting 
Vierde gamma bladgewassen worden op de meeste bedrijven geplant vanaf begin april. Sla en diverse slasoorten hebben voldoende stikstof nodig maar ook niet te veel. In het voorjaar is de grond meestal koud en is de voorraad stikstof in de 0-30-laag heel beperkt en zal er bijgevolg voldoende stikstof moeten toegediend worden. In wat latere teelten kan de dosis stikstof zeker verminderd worden.

In 2018 werd op het PCG een proef opgezet om het effect van stikstofbemesting op de kwaliteit, bewaarbaarheid en opbrengst van sla voor het 4de gamma na te gaan. Ook de invloed ervan op het nitraatresidu op het einde van de teelt werd bekeken. Er zijn drie niveaus van stikstofgift toegepast, namelijk de 0-30-laag aanvullen tot 100, 150 en 200 E N. In een droge zomer heeft de sla niet snel een tekort aan stikstof en is aanvullen tot 150 E N zeker voldoende. In de proef werd bemest met 85 E N (voorraad 0-30 van 65 E N). Wanneer meer werd toegediend, verhoogde de reststikstof en was er weinig kwaliteits- en opbrengststijging.

Print

Aantal keer bekeken (6143)/Commentaren (0)

Links

x