X
GO

Actueel nieuws

Erkend laboratorium

Erkend laboratorium

PCG is door de VLM erkend voor het uitvoeren van officiële bodemanalyses in kader van het mestdecreet.

Auteur: Van Steenkiste Jana/donderdag 31 januari 2019/Categorieën: Actueel, Niet-leden

In 2018 is het laboratorium van PCG vernieuwd en uitgebreid. Naast nieuwe infrastructuur werd er ook geïnvesteerd in een ICP-AES toestel en een TOC-toestel. De voorbije maanden werden deze toestellen in gebruik genomen en werden nieuwe analysemethodes gevalideerd. Na het ondergaan van verschillende geslaagde audits, heeft het laboratorium van PCG zijn erkenning voor verschillende parameters uitgebreid.

PCG is door de VLM (Vlaamse Landmaatschappij) erkend voor het uitvoeren van officiële bodemanalyses in kader van het mestdecreet. Dit houdt in dat PCG voor u de  nodige stikstof-, fosfor- en koolstofanalyses kan uitvoeren.

PCG is door LNE (Departement Leefmilieu, Natuur en Energie) erkend voor het uitvoeren van officiële bodemanalyses in kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en randvoorwaarden. Dit houdt in dat PCG voor u de nodige koolstof-, pH- en textuuranalyses kan uitvoeren. 

PCG heeft ook een Scope belac-accreditatie voor het uitvoeren van de bodemanalses nitraatstikstof, ammoniumstikstof en vochtbepaling. Accreditatie is het geven van een keurmerk na toetsing aan een specifieke kwaliteitsnorm. In geval van het labo is dit de internationale norm ISO 17025. De jaarlijkse audit gebeurt door een hoofdauditor die het managementsysteem in zijn geheel bekijkt en een technische auditor die de analysemethoden controleert. 

De staalname wordt uitgevoerd door een erkend en ervaren staalnemer. U kan bij PCG terecht voor onderstaande analysepakketten. Bij elke analyse kan u indien gewenst ook een advies laten formuleren.

 • Pakket Randvoorwaarden GLB (MTR):
  Organisch koolstofgehalte, pH, textuur (0-30 cm)

 • Pakket Bouwvooranalyse:
  %C, pH, textuur, P, K, Mg, Ca, Na (0-30 cm)

 • Pakket Minerale stikstof:
  NO3-N, NH4-N (keuze diepte)

 • Pakket Minerale stikstof + Randvoorwaarden GLB:
  NO3-N, NH4-N, Organisch koolstofgehalte, pH, textuur (keuze diepte)

 • Pakket Minerale stikstof + Bouwvooranalyse:
  NO3-N, NH4-N, %C, pH, textuur, P, K, Mg, Ca, Na (keuze diepte)

 • Pakket Nitraatresidu:
  NO3-N (0-90 cm)

 • Pakket Fosfor:
  P-AL (0-30 cm)

 • Pakket Fosfaatverzadigingsgraad:
  fosfaatbindend vermogen en Pox (0-90 cm)

 • Pakket Voorjaarsstaal derogatie: 
  NO3-N, NH4-N, P-AL (keuze diepte)

 • Pakket pH (0-30 cm)

 • Pakket EC (0-30 cm)Meer info?

Neem vrijblijvend contact op met Jana Van Steenkiste via labo[at]pcgroenteteelt.be. Ook bij aanvragen via SNapp kan u PCG als laboratorium selecteren. 

Print

Aantal keer bekeken (2149)/Commentaren (0)

Links

x