GO

Nieuws

Poster led-belichting bij hydrosla in een serre

Poster led-belichting bij hydrosla in een serre

In het kader van het LA-traject 'LightMan' en het Interreg V-project 'North Sea Region 'Reframe'

Auteur: PCG glasteam/dinsdag 11 december 2018/Categorieën: Gangbare_glasteelt, Energie_GG, Projecten, Europa, Interreg V, North Sea Region, SMGR, Vlaamse Overheid, VLAIO (ex IWT), LIGHT, Posters, Niet-leden

Het stijgend gebruik van leds in het Vlaamse areaal hydrosla gaat gepaard met een nieuwe waaier aan mogelijkheden lichtmanagementstrategieën voor jaarrond productie. Zo wordt het mogelijk om dynamischer te belichten in functie van de actuele groeiomstandigheden, actuele groeiomstandigheden, verwachte elektriciteitsprijzen en weersvoorspellingen om te komen tot een maximaal bedrijfsresultaat met minimum aan inputs.

 

 

 

DLI

Wat?

 • “Daily Light Integral”

 • Totale hoeveelheid licht dat door de plant gebruikt kan worden voor fotosynthese op 1 dag

 • Wordt uitgedrukt in mol/m²

 

Image

 

 

Klassieke sturing

    

Sturing op basis van DLI

    

Lichtintegratie

           
 

Vast aantal uren per dag belichten

 

Sturen om bepaalde DLI te bereiken op een dag

 

Invloed meenemen van verleden en toekomst op gewenste DLI

           
     

Belichten op goedkope uren (elektriciteitsmarkt)

 

Belichten op goedkope uren (elektriciteitsmarkt)

 

 

Sturing op basis van DLI en lichtintegratie

 • Door de assimilatiebelichting zo te sturen dat een bepaalde DLI zo kort mogelijk wordt benaderd, probeert men de plant in een zo constant mogelijk klimaat te krijgen, waardoor de plant minder snel uit balans zal geraken

 • De gewenste DLI is afhankelijk van de plant zelf, maar ook de serreconstructie, het geïnstalleerde belichtingsvermogen en de teeltperiode spelen hierin een grote rol aangezien dit bepaalt hoeveel licht er door de plant ontvangen kan worden

 • De instelling van de gewenste DLI heeft een belangrijke invloed op het energieverbruik en dus op de elektriciteitskost

 

Image

 

Teeltresultaat

 • Kwaliteit varieert naargelang teeltseizoen en de ingestelde DLI

  • Proef einde najaar/begin winter 2017 (donker + hoge DLI):

   • Mondaï reageerde beter op sturing o.b.v. lichtintegratie van belichting t.o.v. klassiek op vlak van rand

  • Proef najaar 2018 (lichtrijk + lage DLI):

   • Multicolor (Lozano+Satine+Saturdaï) iets bleker en meer gestrekt bij sturing o.b.v. lichtintegratie

 • Fotosynthese-efficiëntie verschilt miniem tussen klassieke sturing en lichtintegratie  geen significant opbrengstverschil bij eenzelfde hoeveelheid licht

 • Voor gekozen Multicolor werd 1%-productieregel bevestigd

 

Image

 

Toekomstperspectieven

 • Meer rassen screenen op hun optimale DLI-target

 • Finetunen sturing o.b.v. lichtintegratie voor verschillende teeltseizoenen en omstandigheden

 • Impact sturing verder economisch benaderen (extra opbrengst vs. elektriciteitsbesparing)

 

Split-licht

Situering

 • Sturing op veranderen van de dag/nacht-cyclus

 • Op basis van dag/nacht-contract kan er goedkoper belicht worden (EUR/kWh  )

 • Past binnen maatschappelijk verantwoord belichten

 • Mogelijks extra besparing op verwarming

 • Momenteel wordt teeltresultaat (opbrengst & rand) nog onderzocht

 

Proefopzet

 • Tijdens kortste dagen (w45-w5)

 • Split-licht heeft dynamische uren --> aanpassen verwarming en watergift

1) Standaard (1 blok licht):

Image

 

2) Split-licht (2 blokken licht):

Image

 

Sturing op veranderen van de dag/nacht-cyclus

 • Op basis van dag/nacht-contract kan er goedkoper belicht worden (EUR/kWh )

 • Past binnen maatschappelijk verantwoord belichten

 • Mogelijks extra besparing op verwarming

 • Momenteel wordt teeltresultaat (opbrengst & rand) nog onderzocht

 

Image

 

Smartgreen

 

Interreg-project “Big Data and eco-innovative resource use in the NSR Greenhouse industry - greening the growth in horticultural Production”

Doel

Het reduceren van de ecologische voetafdruk van glastuinbouw-producten door het introduceren van eco-innovaties

Aanpak

 • Validatie van Big Data-modellen om te komen tot beslissings-ondersteunende tools voor tuinders voor het garanderen van maximale opbrengst en kwaliteit

 • Ontwikkeling slimme klimaatsturingssoftware om de efficiëntie in grondstofgebruik te optimaliseren en de CO2-uitstoot te reduceren

LED-belichting

Verder onderzoeken slim gestuurde energiebesparende belichtingsstrategieën en -software (DynaLight-model)

 

Poster onderzoek naar het potentieel van kostenefficiënte en dynamische lichtstrategieën met led bij hydrosla in een serre

 

Meer info?

PCG glasteam

 

In samenwerking met

          

 

Print

Aantal keer bekeken (25095)/Commentaren (0)

Tags: licht

Documenten

Links