X
GO

Actueel nieuws

Onderzoek bataat 2018: een tipje van de sluier

Onderzoek bataat 2018: een tipje van de sluier

Vanaf eind september werd gestart met het rooien van de verschillende proeven.

Auteur: Tack Annelien/donderdag 15 november 2018/Categorieën: Openluchtteelt, Andere_gewassen_OL, bataat_OL, Innovaties, bataat_INNO, Projecten, Vlaamse Overheid, VLAIO (ex IWT), BATAAT, Actueel, Niet-leden

Vanaf eind september werd gestart met het rooien van de verschillende proeven. In het veld konden we het effect van de koude nachten zien op het loof. De bovenste bladeren verkleurden zwart en krulden op. In de grond bleef de temperatuur, zelfs bij een gemeten temperatuur aan de grondoppervlake van net onder het vriespunt, boven de 10 °C. Dit is wenselijk voor behoud van kwaliteit van de knollen.

Het verwijderen van het loof blijft een aandachtspunt voor het verdere projectonderzoek. Het merendeel van de bladeren kan verwijderd worden met een loofklapper, maar de onderste stengels die op de rug liggen zijn moeilijk te klappen. Wanneer te dicht op de rug wordt gemaaid, worden immers al redelijk wat knollen beschadigd die bovenaan de rug zitten en soms zelfs boven de rug uitsteken. De onderste stengels die vastzitten aan de knollen blijven dus nog achter op het veld.

Bij het oogsten van de knollen is het belangrijk dat de schil van de knollen zo weinig mogelijk beschadigd wordt. Om de proefrooiingen uit te voeren werd een aardappelrooier gebruikt van AVR, die de knollen samen met de omringende aarde uit de grond licht en terug neerlegt op het veld. Het resterende loof werd manueel losgetrokken en de knollen werden manueel opgeraapt.

In de teelttechnische proef (ras Orleans) kon het effect van beregening dit jaar duidelijk worden aangetoond. Het enorm droge seizoen heeft gezorgd voor extreme uitersten. In de proef werd met zwarte folie en beregening (via T-tape) de beste bruto opbrengst gehaald van gemiddeld 70 ton/ha. De invloed van de folie was dit jaar beperkter dan in 2017, vermoedelijk door de extreem hoge temperaturen, maar wel nog steeds merkbaar. Zonder folie maar met beregening werd gemiddeld een bruto opbrengst van 60 ton/ha gehaald. De folie zorgde in de proef dus toch nog voor een meeropbrengst van 10 ton/ha. Zonder beregening werden in de proef duidelijk lagere bruto opbrengsten gehaald van gemiddeld 33 ton/ha.

Bij het oogsten van de rassenproef werd snel duidelijk dat we dit jaar heel hoge opbrengsten halen, hoogst waarschijnlijk omwille van de gunstige weersomstandigheden en beregening in de proef. Echter, voor verkoop in een bepaald segment is niet alleen de totale bruto opbrengst belangrijk, maar vooral de sortering en dus het aandeel vermarktbare knollen.

Het ras Orleans kwam dit jaar opnieuw heel sterk uit de proef. Er werd een gemiddelde bruto opbrengst gehaald van 70 ton/ha en de knollen vertonen een aantrekkelijke knolvorm.

Ook nieuwkomer Bellevue die voor de eerste keer meegenomen werd in proef haalt ruim 70 ton/ha bruto opbrengst en vertoont erg mooie, uniforme knollen.

Evangeline, Beauregard en Bonita halen in proef een gemiddelde bruto opbrengst tussen de 60 en 65 ton/ha.

Ook Georgia Jet behaalt een gelijkaardige bruto opbrengst maar vertoont een groot aandeel knollen met barsten en scheuren.

Het ras Murasaki maakt vrij laat zijn knollen, maar behaalt dankzij het warme groeiseizoen dit jaar toch nog gemiddeld 50 ton/ha.

Andere rassen in deze proef waren Burgundy en enkele variëteiten die we voor de eerste maal hier op het PCG uitplantten:Tainung 65, Indosweet, Erato White, Erato Orange en Erato Deep Orange. Alle bataat werd gecured op hoge temperatuur (28 °C) en luchtvochtigheid (± 90 %) zodat de knollen onder meer lang houdbaar zouden blijven. Zo kunnen we de komende maand een uitgebreide sortering maken van de verschillende rassen en deze onderling vergelijken en evalueren.

 

Meer info?

Annelien Tack

 

Met de steun van

Dit onderzoek gebeurde in het kader van het VLAIO LA-traject “Succesvolle uitbouw van de teelt van bataat in Vlaanderen” met de steun van het Agentschap voor Innoveren & Ondernemen.

  

Print

Aantal keer bekeken (10301)/Commentaren (0)

Links

x
123movies