X
GO

Actueel nieuws

Kropsla gewasbescherming IPM-strategie vroege zomer 2017

Kropsla gewasbescherming IPM-strategie vroege zomer 2017

Validatie van een IPM-strategie tegen smet in kropsla (Lactuca sativa var. capitata) vroege zomer 2017

Auteur: Neukermans Jenny/vrijdag 15 december 2017/Categorieën: Gangbare glasteelt, Bladgewassen, kropsla, Projecten, Vlaamse Overheid, VLAIO (ex IWT), SLIP, Thema, gewasbescherming, ziekten, Voorlichting, proefverslag, Proefverslag, Niet-leden

Deze proef werd opgezet om een IPM-strategie tegen smet in een vroege zomerteelt van serresla te valideren. De IPM-strategie hield in dat de mycoparasieten Trichoderma virens (UGent), Trichoderma asperellum (Asperello T34 Biocontrol, Biobest) of Trichoderma harzianum (Trianum, Koppert) werden toegevoegd aan een gereduceerd spuitschema. Het spuitschema werd gereduceerd op Botrytis omdat de smethistoriek en de teeltperiode ons leert dat Rhizoctonia de dominante pathogeen is in deze vroege zomerteelt.

 

Bespreking
Er werd geplant op 9/05/2017 en geoogst op 20/06/2017. De proef werd opgezet met 5 objecten in 3 parallellen.

De smetaantasting was zeer zwaar in deze proef. De smetpathogeen Rhizoctonia domineerde zoals verwacht. Pythium en Botrytis waren bijna niet aanwezig, Sclerotinia was afwezig. In het onbehandeld object was 100% van de planten aangetast door Rhizoctonia, 82% daarvan was heel zwaar aangetast tot dood.

In deze proef werden enkele significante verschillen vastgesteld.

De verkoopbare kropmassa was het laagst in het onbehandeld object (95 gram). Het object met het gereduceerd spuitschema haalde een significant hogere kropmassa (428 gram). Er werd geen meerwaarde vastgesteld door de toevoeging van de Trichoderma.

De aantasting door Rhizoctonia was het zwaarst in het onbehandeld object. Alle behandelingen konden de aantasting reduceren maar niet verhinderen. De ziekteindex van de behandelde objecten was lager dan die van het onbehandeld object maar nog heel wat planten werden in klasse 2 (matige aantasting, beperkt tot oudste bladeren) en klasse 3 (zware aantasting, tot diep in de plant) gesorteerd. De aantasting door Pythium en Botrytis was te laag om verschillen waar te nemen.

 

Besluit
Uit deze proef, waarin bij oogst een zeer zware aantasting door Rhizoctonia werd vastgesteld, besluiten we dat het toevoegen van de mycoparasieten Trichoderma virens (UGent), Trichoderma asperellum (Asperello T34 Biocontrol, Biobest) of Trichoderma harzianum (Trianum, Koppert) aan een gereduceerd spuitschema geen meerwaarde biedt t.o.v. de ziekteaantasting of de verkoopbare massa.

 

Volledig rapport Kropsla gewasbescherming IPM-strategie vroege zomer 2017

 

In samenwerking met
Deze proef ligt aan in het kader van het La-traject 140984: Geïntegreerde beheersingsstrategie voor grondgebonden schimmels en nematoden in bladgroenten onder glas.

         

 

publicatiejaar2017
afdelingGangbaar glas
Teelt of thema
  • Kropsla
Print

Aantal keer bekeken (2373)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x