GO

Nieuws

Melden ongewenste bodemoverlever en bodemstaalname in sla

Melden ongewenste bodemoverlever en bodemstaalname in sla

Actualiteiten teelten onder beschutting september 2018

Auteur: PCG glasteam/vrijdag 5 oktober 2018/Categorieën: Gangbare_glasteelt, Bladgewassen_GG, kropsla_GG, Actueel, Niet-leden

 

 

 

Melden ongewenste bodemoverlever sla-Fusarium blijft prioritair

Bij verschillende serreslabedrijven in Vlaanderen werd de bodemgebonden pathogeen Fusarium oxysporum f.sp. lactucae vastgesteld. De schimmel dringt de plant binnen via de wortels en koloniseert vervolgens het vaatweefsel, dat uiteindelijk volledig zal verstoppen.

De gevolgen zijn verwelking, vergeling en afsterven van de bovengrondse delen. In de serre zijn de verwelkingssymptomen in de zomer al na 10 tot 20 dagen zichtbaar.
In een najaars- of winterteelt kan het tot 50 dagen duren voor de aantasting zichtbaar wordt. Fusarium vormt chlamydosporen, die gedurende een hele lange tijd in de bodem kunnen overleven.

Hierdoor blijft een strikte bedrijfshygiëne voor alle serreslabedrijven een absolute noodzaak om de problematiek niet verder te laten uitbreiden. Voorbeelden van hygiënemaatregelen zijn: bezoekers tot het minimum beperken, een ontsmettingsmat aan de ingang, het dragen van overtreklaarsjes of -schoenen, en het ontsmetten van materiaal en machines.

Meer info?
Indien u meer informatie wenst over preventieve maatregelen, of vreest dat uw bedrijf te kampen heeft met een stuk bodem dat geïnfecteerd is met sla-Fusarium, neem dan contact op met PCG glasteam

 

Correcte bodemstaalnames belangrijk dit najaar

Afgelopen zomer was extreem zonnig en warm waardoor de zomerteelt serresla onder een gepaste irrigatie en bemesting een sterke groei doormaakte. Ook nu nog met het nazomeren is het des te belangrijker een goed bodemstaal te nemen om een duidelijk beeld te krijgen van de minerale situatie van de bodem op dit moment. Een goede analyse vertrekt namelijk altijd in de eerste plaats van een goede staalname. Zorg daarom voor voldoende verspreiding van de staalname locaties. Over het algemeen luidt het advies twaalf steken per serre, maar dit kan dit najaar gerust wat uitgebreid worden.

Naast het standaard bemonsteren van de 0-30 cm laag, is een staalname dieper in de bodem (30-60 cm laag) ook aangewezen. Ga hierbij zorgvuldig te werk door te vermijden dat er grond van de bovenste laag in het monster terechtkomt. Dit kan eenvoudig gedaan worden door een iets bredere boor te gebruiken voor de laag 0-30, en een smallere voor de laag 30-60.

Print

Aantal keer bekeken (12812)/Commentaren (0)