X
GO

Actueel nieuws

Openluchtteelten actueel september 2018

Openluchtteelten actueel september 2018

Actualiteiten openluchtgroenten september 2018

Auteur: PCG openluchtteam/vrijdag 5 oktober 2018/Categorieën: Prei, Bodem en bemesting, Thema, bemesting, gewasbescherming, ziekten, Voorlichting, gezien op het veld, Actueel, Niet-leden

Neem voldoende bodemstalen!
Ook in 2018 geldt er in de groenteteelt de verplichting om bodemanalyses te laten uitvoeren in groenten uit groep I en II.
Op uw Mestbankloket zal binnenkort een overzicht van de door u reeds genomen stalen gepubliceerd worden. Hierop kan u ook zien hoeveel stalen u dient te nemen en of u dus al in orde bent of niet.

Er kan nog bemest worden tot half november in teelten die nog op het veld staan en op percelen waar recent (na half augustus) een analyse werd uitgevoerd en een advies gegeven is om te bemesten. Stalen worden best niet later genomen dan eind oktober. Daarnaast gaat op 1 oktober de controleperiode voor nitraatresidu van start. Wanneer u op uw bedrijf één of meer staalnames moet laten uitvoeren, dan kan u dit eveneens terugvinden bij uw gegevens op het Mestbankloket.

Indien u wenst dat wij de nitraatresidubepaling voor u uitvoeren, bezorg ons dan het aanvraagformulier dat u op het e-loket terugvindt: 

 

Bloemkool
Na de extreme droogte deze zomer, volgt er een heel droge nazomer. In bloemkool op lichtere gronden is het opnieuw noodzakelijk om te beregenen. Giewont kan het best tegen de droogte. De snellere rassen zoals David, Fortaleza, Clarina en Freebel hebben vroeger nood aan water.

Op sommige percelen worden beginnende symptomen van valse meeldauw waargenomen. Vooral bij bloemkolen met veel bladmassa droogt het gewas minder snel en is de kans op infectie van bladziekten groter. Vooral Giewont is gevoelig voor valse meeldauw.

 

Prei
Ook de meeste prei staat droog, de verschillen tussen de percelen zijn groot. Winterprei die geplant werd in juli heeft nog maar weinig blad gemaakt en verdampt bijgevolg niet veel. Prei kan na een lange droge periode op korte tijd snel in volume toenemen waardoor men in die percelen langer kan wachten met beregenen. Prei die van nu tot eind oktober moet gerooid worden, heeft veel voordeel bij beregenen. Dit zal zowel de kwaliteit als de productie ten goede komen. Indien een gewas stopt met groeien, wordt het bestrijden van ziekten en vooral van insecten (trips) veel moeilijker aangezien veel middelen een translaminaire werking hebben en er dus sapstroom moet zijn. Indien de groei echt stilvalt, is er eveneens een gevaar voor aantasting van zwakteschimmels zoals Alternaria of Fusarium. Af en toe wordt er roest waargenomen op de preivelden. Roest breidt vaak uit in september omdat de weersomstandigheden dan ideaal zijn (lange bladnatperiode en temperaturen tussen 11 en 22 °C). Controleer regelmatig de velden op aanwezigheid van roest en behandel indien nodig. Uitstekende roestmiddelen zijn Rudis, Tebusip of Tebuphyt en Nativo. Indien Rudis en Nativo alleen gespoten worden, wordt best Trend bijgevoegd.

Door de warme en droge weersomstandigheden van de voorbije zomer was de druk van trips de afgelopen maanden bijzonder hoog en ook nu blijft de druk van trips vrij hoog. Ondanks alle inspanningen van de telers en veelvuldig behandelen tegen trips kan de schade van trips aan de prei groot zijn. De voornaamste oorzaak hiervan was de slechte groei van de prei waardoor de middelen onvoldoende werkten. Verschillen in aantasting tussen de regio’s zijn soms zeer groot. In het centrum van het land is de schade algemeen groter dan in het Westen. Het aantal liter gevallen neerslag ligt aan de basis hiervan. Maar ook in West-Vlaanderen zijn er streken waar er weinig neerslag viel en de tripsschade erg is.   

Bemesting

Wij stellen vast dat de voorraad stikstof op heel wat beteelde groentepercelen, vooral in prei, bijhoorlijk hoog zit. Dit is heel waarschijnlijk het gevolg van de beperkte groei en geen uitspoeling. Na de regenval is er extra stikstof vrijgekomen door mineralisatie en onvoldoende opgenomen door de planten. Prei groeit op veel percelen nog steeds te traag en heeft een behoorlijke achterstand. Veel extra bijbemesting zal niet nodig zijn dit najaar, tenzij er snel nog veel neerslag valt.
PCG openluchtteam

  

Print

Aantal keer bekeken (3463)/Commentaren (0)

x