X
GO

Actueel nieuws

Houders fytolicentie mogen bijscholing niet vergeten

Houders fytolicentie mogen bijscholing niet vergeten

De eerste licenties verlopen al in september 2019

Auteur: PCG team/zondag 16 september 2018/Categorieën: Thema, gewasbescherming, onkruiden, plagen, ziekten, Voorlichting, vaktijdschrif, Actueel, Niet-leden

De meest voorkomende licentie is de P2-licentie voor professionele gebruikers, zoals land- en tuinbouwers. In België gaat het om 63.200 mensen of bijna 45.000 in Vlaanderen. De Vlaamse landbouwadministratie waarschuwt de licentiehouders evenwel om tijdig de bijscholingen te volgen die nodig zijn voor de verlenging van hun licentie. Vandaag heeft slechts 8% onder hen alle nodige vormingen al gevolgd, terwijl de eerste licenties al in september 2019 verlopen.

Er zijn vier verschillende types fytolicentie. Afhankelijk van het type licentie, mag je fytoproducten kopen en gebruiken, heb je recht op toegang en beheer van het spuitlokaal of mag je zelfs voorlichting geven of middelen distribueren. Iemand die houder is van een P3-fytolicentie mag deze zes handelingen uitvoeren. Voor de land- en tuinbouwsector is de fytolicentie P2 van belang. Met een P2-fytolicentie kan je fytoproducten kopen en hanteren en heb je recht tot toegang en beheer van het fytolokaal. De P1-fytolicentie geeft slechts recht tot toegang van het fytolokaal en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Zo’n fytolicentie blijft in totaal zes jaar geldig en kan automatisch verlengd worden als de licentiehouder binnen de geldigheidsduur voldoende bijscholingen heeft gevolgd. Het type licentie bepaalt het aantal opleidingen dat je moet volgen: Voor P1-licentiehouders gaat het om drie bijscholingen, voor P2-houders zijn het vier sessies en voor P3-houders zijn het er zes.

Elke houder van een fytolicentie beschikt via www.fytolicentie.be over een online account en heeft rechtstreeks toegang tot zijn dossier via zijn eID (elektronische identiteitskaart) (‘Mijn fytolicentie raadplegen’ --> ‘Aanmelden met mijn eID’). Om te kunnen aanmelden via eID heeft u een kaartlezer, uw identiteitskaart en de pincode van uw identiteitskaart nodig. Om de status van uw fytolicentie te kunnen zien, klikt u op het tabblad ‘Fytolicentie’ waar o.a. de licentie zelf, het nummer, de ‘Status verlenging’ (gekleurd vakje) en de einddatum worden weergegeven. De status voor verlenging van uw huidige licentie hangt af van het aantal gevolgde vormingsactiviteiten:

  • Blauwe kleur: U hebt nog niet het nodige aantal vormingsactiviteiten gevolgd om uw licentie te verlengen. Door op het potlood links te klikken, kan u zien bij welke vormingsactiviteiten u geregistreerd werd.

  • Groene kleur: Uw licentie zal automatisch worden verlengd. Voor P3- of NP-licentiehouders zijn er daarnaast nog twee andere statussen mogelijk.

  • Gele kleur: U hebt voldoende vormingsactiviteiten gevolgd, uw licentie kan verlengd worden. U ontvangt hiervoor een factuur 12 maanden voor de einddatum.

  • Oranje kleur: Mits betaling van de factuur zal uw licentie worden verlengd.

Op het ogenblik dat uw fytolicentie wordt verlengd, zal u per e-mail of per brief op de hoogte worden gebracht.

 

Meer info?
De communicatie over vormingsactiviteiten verloopt via de organisatoren van de activiteit. Raadpleeg zeker de vakpers en beroepsorganisaties! Zij afficheren hun aanbod in de pers, hun websites, … Bij vragen kan u ook contact opnemen met Annie Demeyere (annie.demeyere[at]lv.vlaanderen.be - tel. 016 66 61 21) of kijken op de website lv.vlaanderen.be/nl/opleidingen-fytolicentie. Uw deelname wordt geregistreerd aan de hand van uw rijksregisternummer, dus breng zeker uw identiteitskaart mee naar een vormingsactiviteit! 

Print

Aantal keer bekeken (3158)/Commentaren (0)

Links

x