X
GO

Actueel nieuws

Terugblik proefveldbezoek Bio beschutte teelten

Terugblik proefveldbezoek Bio beschutte teelten

Serres bio beschutte teelten PCG - 21.06.2018

Auteur: Louis Lippens/zondag 16 september 2018/Categorieën: Bio beschutte teelt, Vruchtgroenten, komkommer, paprika, Projecten, CCBT, KOBE, Thema, bemesting, gewasbescherming, plagen, Voorlichting, proefveldbezoek, projectinfo, Actueel, Niet-leden

Op donderdag 21 juni 2018 organiseerde het PCG een proefveldbezoek voor de bio beschutte teelten. Hierbij een korte terugblik over de bladluisproef in paprika en de bladbemestingsproef in komkommer.

 

 

Bladluisproef in paprika
Dat paprika gevoelig is aan bladluis is geen geheim. Wanneer de biologie de plaag niet onder controle krijgt, moet mogelijks gecorrigeerd worden met een gewasbeschermingsmiddel. Aangezien Spruzit niet langer erkend is, leek het interessant een proef aan te leggen om verschillende middelen uit te testen en de efficiëntie te evalueren. In een proef in 2 serres op het PCG werden luizen uitgezet in paprika.

In tabel 1 zijn de objecten weergegeven. Objecten 1 tot 4 (de ene serre) kregen 10 groene perzikluizen en 1 tabaksperzikluis op 1 blad per plant uitgezet. Objecten 5 tot 8 (de andere serre) kregen enkel 10 groene perzikluizen uitgezet. Object 7 kreeg op tijdstip B (zie figuur 1) een preventieve behandeling en object 8 op tijdstip A, zoals ook aangeraden door de toeleveringsbedrijven. Op tijdstippen C en D kregen alle objecten een behandeling. Er werden voor en na elke behandeling tellingen uitgevoerd.

 

Paprika objecten bladluisproef

 

In figuur 1 is duidelijk te zien dat vanaf behandeling C de twee preventieve middelen (PM16/011 en Oikos) goed scoren. Na behandeling D zien we dat de curve afvlakt voor PM18/003. Andere curves vertonen kort daarna een daling, waaronder de controles. Dit is hoogstwaarschijnlijk te wijten aan de bladluizen die zich door de populatiedruk verspreidden. We vonden bij de laatste telling dan ook veel vervellingshuidjes. Dit betekent dat we die daling niet onmiddellijk aan het middel kunnen toeschrijven. Naast de twee preventieve middelen bleek Raptol het wel significant beter te doen dan controle 1.

 

Paprika aantal groen perzikluizen op 1 blad per plant

 

Bladbemestingsproef in komkommer
Bij overschakelen van hydroteelt naar bioteelt, wordt gestart met een bodem die jarenlang niet beteeld werd. Het opbouwen van een evenwichtig bodemleven en een gezonde bodem vraagt tijd. In het begin kan dit leiden tot nutriëntentekorten die eventueel gecorrigeerd kunnen worden door toepassen van bladmeststoffen.

Binnen een CCBT-project werd hier op het PCG een proef opgezet om verschillende biologische bladmeststoffen te testen. Dit werd uitgevoerd in een verwarmde kas met komkommerplanten, die door de sterke groei snel tekorten vertonen. We hebben 6 objecten met bladbemesting aangelegd (object 3-8).

 

Komkommer objecten bladbemesting


Object 1 (pos. controle) kreeg via de bodem voorraadbemesting toegediend zoals gebruikelijk in de praktijk; object 2 kreeg geen bemesting. Bij de bladmeststoffen werd vooral naar stikstof gekeken; Fructol Bio is hier een lichte uitzondering op. Op het moment dat er tekorten werden waargenomen (heel vroeg in de teelt), zijn we met bladbemesting  gestart.

In het begin maakten de planten gebruik van de stikstof die nog aanwezig was in de bodem. Deze was echter snel uitgeput, en dit in combinatie met bladluizen en mycosphaerella in de teelt, leidde tot sterk verzwakte planten. In die periode zagen we een hoge vruchtabortie en dus dalende productie. Daarom hebben we op 25 mei toch een  eerste dosis meststoffen via de bodem toegediend (gelijk voor alle objecten) om de planten aan te sterken. Daarnaast zijn we dan ook met een intensievere bladbemesting gestart (2 maal per week). Door deze maatregelen kwam de productie weer op gang.

Uit de voorlopige resultaten blijkt dat de bladbemestingen die we tot nu toe uitgevoerd hebben, op dit moment weinig effect hadden, en dat een bodembemesting toch nog het meest efficiënt is.

Bladbemestingsproef in komkommer
Bij overschakelen van hydroteelt naar bioteelt, wordt gestart met een bodem die jarenlang niet beteeld werd. Het opbouwen van een evenwichtig bodemleven en een gezonde bodem vraagt tijd. In het begin kan dit leiden tot nutriëntentekorten die eventueel gecorrigeerd kunnen worden door toepassen van bladmeststoffen.

Binnen een CCBT-project werd hier op het PCG een proef opgezet om verschillende biologische bladmeststoffen te testen. Dit werd uitgevoerd in een verwarmde kas met komkommerplanten, die door de sterke groei snel tekorten vertonen. We hebben 6 objecten met bladbemesting aangelegd (object 3-8). Object 1 (pos. controle) kreeg via de bodem voorraadbemesting toegediend zoals gebruikelijk in de praktijk; object 2 kreeg geen bemesting. Bij de bladmeststoffen werd vooral naar stikstof gekeken; Fructol Bio is hier een lichte uitzondering op. Op het moment dat er tekorten werden waargenomen (heel vroeg in de teelt), zijn we met bladbemesting gestart.

In het begin maakten de planten gebruik van de stikstof die nog aanwezig was in de bodem. Deze was echter snel uitgeput, en dit in combinatie met bladluizen en mycosphaerella n de teelt, leidde tot sterk verzwakte planten. In die periode zagen we een hoge vruchtabortie en dus dalende productie. Daarom hebben we op 25 mei toch een eerste dosis meststoffen via de bodem toegediend (gelijk voor alle objecten) om de planten aan te sterken. Daarnaast zijn we dan ook met een intensievere bladbemesting gestart (2 maal per week). Door deze maatregelen kwam de productie weer op gang.

Uit de voorlopige resultaten blijkt dat de bladbemestingen die we tot nu toe uitgevoerd hebben, op dit moment weinig effect hadden, en dat een bodembemesting toch nog het meest efficiënt is.

 

Komkommer vermarktbare opbrengst

 

Bezoekersgids proefveldbezoek bio beschutte teelten 2018

In het kader van
De proef  'Bladbemestingsproef in komkommer' ligt aan in het kader van het CCBT-project  'Bio Blad Bemesting: Redder in nood of veel geld voor weinig effect?' 

Met de steun van

CCBT


 

Print

Aantal keer bekeken (5862)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x