X
GO

Actueel nieuws

Bezoekersgids Opendag bodem 31.08.2018

Bezoekersgids Opendag bodem 31.08.2018

In het kader van Interreg V Vlaanderen-Nederland project 'Leve(n)de Bodem'

Auteur: PCG team/donderdag 13 september 2018/Categorieën: Openluchtteelt, Bodem en bemesting, Projecten, Europa, Interreg V, Vlaanderen-Nederland, LIFE, Leader, EVA, Vlaamse Overheid, Dept. L en V, VLAIO (ex IWT), APRO, Thema, Bodem, Voorlichting, studiedag, Actueel, Brochure, Niet-leden


PCG organiseerde op 31 augustus 2018 een opendag bodem i.k.v. Interreg project ‘Leve(n)de bodem’. Op die dag wordt het lopende en recent afgeronde onderzoek op PCG rond bewust omgaan met koolstof en nutriënten in de bodem gepresenteerd met aansluitend een bezoek aan de proefvelden. 

 

Inhoudstabel

  1. Stikstofbemesting kropsla
  2. Afdekking bodem kropsla
  3. Lange termijneffecten van fosfor uitmijning
  4. Efficiëntere fosforbemesting in andijvie
  5. Toepassen mulch bij zaaiui
  6. Inkuildemo

Bezoekersgids Opendag bodem - 31.08.2018

 

Meer info?
www.levendebodem.eu

 

Met steun van
Het Interreg V Vlaanderen-Nederland project ‘Leve(n)de bodem’

  

 

In samenwerking met

De proef ‘Lange termijneffecten fosforuitmijning’ ligt aan in het kader van het LA-Traject 135080: ‘Actief beheer en uitmijning van fosfaat voor optimale P efficiëntie en terugdringen van fosfaatverliezen op perceelsniveau’ (A-Propeau)

      

De proef ‘Toepassen mulch bij zaaiui’ ligt aan in het kader van Leader project ‘Boeren op een helling’

       

De andere proeven kwamen tot stand met de financiële steun van de provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Voorlichting, Doelgroepenbeleid en Kwaliteit Plant


Print

Aantal keer bekeken (8662)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x