X
GO

Actueel nieuws

Is de openlucht groenteteelt klaar voor natuurlijke vijanden?

Is de openlucht groenteteelt klaar voor natuurlijke vijanden?

De resultaten van deze enquête worden gebruikt voor een projectvoorstel ivm de optimalisatie van natuurlijke plaagbeheersing in de openlucht groenteteelt

Auteur: PCG openluchtteam/vrijdag 7 september 2018/Categorieën: Thema, gewasbescherming, plagen, Voorlichting, gezien op het veld, Actueel, Niet-leden

Recente evoluties in de gewasbescherming zetten veel groentetelers onder druk. Het wegvallen van (effectieve maar breedwerkende) insecticiden, het dalen van het aantal toegestane toepassingen en het beperkt aanbod van nieuwe gewasbeschermingsmiddelen (GBM), maken het moeilijker om sommige plagen onder controle te houden. Bovendien groeit bij de consument en de distributiebedrijven de vraag naar residuvrije fruit- en groenteproducten en wordt het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen steeds vaker in vraag gesteld.

Natuurlijke plaagbeheersing zou een oplossing kunnen bieden voor deze impasse. Het is een belangrijk principe binnen de geïntegreerde gewasbescherming (IPM) waarbij plagen door in de natuur voorkomende nuttige insecten (o.a. lieveheersbeestjes, gaasvliegen, ...) onder controle worden gehouden. In verschillende agrarische sectoren (fruit- en sierteelt) wordt het belang van natuurlijke vijanden als preventieve gewasbeschermingsstrategie reeds meerdere jaren erkend. Hoewel uit onderzoek blijkt dat ook op de groentepercelen een belangrijke pool aan natuurlijke vijanden voorhanden is (bv. sluipwespen als parasitoïden van de witloofmineervlieg, koolwittevlieg, …), wordt die in de geïntegreerde groenteteelt, weinig of niet benut. Bovendien wordt er weinig rekening gehouden met de voordelen die het natuurlijk beheersen van plagen met zich mee kan brengen.

Met deze bevraging wensen wij de kennis en bezorgdheden van groentetelers omtrent natuurlijke plaagbeheersing in kaart te brengen. De resultaten van deze enquête zullen gebruikt worden bij het uitschrijven van een projectvoorstel met als hoofddoelstelling de optimalisatie van natuurlijke plaagbeheersing in de openlucht groenteteelt.

Ben jij een openlucht groenteteler? Geef dan jouw mening over natuurlijke plaagbeheersing in een korte enquête. Deze vragenlijst neemt niet meer dan twee minuten van jouw tijd in beslag. Klik op hier om de enquête 'Natuurlijke plaagbeheersing in de openluchtteelt van groenten' te starten.'

Print

Aantal keer bekeken (4061)/Commentaren (0)

Links

x