X
GO

Actueel nieuws

Dankzij het Aquavlan2-project krijgen elf bedrijven de kans om hun idee tot een businessconcept uit te werken

Dankzij het Aquavlan2-project krijgen elf bedrijven de kans om hun idee tot een businessconcept uit te werken

In het kader van het Europees Interreg-project 'Aquavlan2 '

Auteur: Crappé Sara/maandag 30 april 2018/Categorieën: Innovaties, aquaponics, Projecten, Europa, Interreg V, Vlaanderen-Nederland, AQUA-VLAN2, Thema, teelttechniek, Water, Voorlichting, projectinfo, Actueel, Niet-leden

Vijf bedrijven krijgen goedkeuring voor voucheronderzoek Aquavlan2 - april 2017

In het project Aquavlan2 krijgen ondernemers een unieke kans om zeer bedrijfsspecifieke vragen te laten beantwoorden via een voucher. Zes bedrijven dienden samen vier voucheraanvragen in. Drie aanvragen werden in de maand april 2017 goedgekeurd voor uitvoering. De Vlaamse firma’s Crevetec, Lambers-Seghers, Proviron, Joosen-Luyckx-Aqua-Bio en het Nederlandse Aquaculture Farming Technology (AFT) krijgen zo ondersteuning in hun R&D.

Voucheronderzoek 1: broodstock van tropische zoutwatergarnalen
De eerste aanvraag kwam van de firma’s CreveTec, Proviron en AFT. Aquavlan2-partners Universiteit Gent en ILVO nemen dat voucheronderzoek voor hun rekening.

Firma’s die tropische zoutwatergarnalen (Litopenaeus vannamei) produceren, moeten hun juvenielen (babygarnalen) tot op heden buiten Europa inkopen. Daardoor is de kwaliteit en de kwantiteit van de productie sterk afhankelijk van de buitenlandse leveranciers. In dit voucheronderzoek zullen de bedrijven en onderzoekers een broodstock (groep ouderdieren) van tropische zoutwatergarnalen aanleggen, de dieren tot reproductie brengen en de voeding en het leefmilieu (zoals watersamenstelling) van de ouderdieren en larven optimaliseren.

Voucheronderzoek 2: forelvoer
Projectpartner Odisee zal de voucheraanvraag voor de firma Lambers-Seghers op zich nemen. De firma wil een welbepaalde kern gebruiken op basis van Single Cell proteins (SCP) ter vervanging van vismeel en visolie in forelvoer. De firma en onderzoekers zullen samen bepalen wat het juiste recept is voor de inmenging van de kern, zodat de forel nog goed (rendabel) groeit in een kwekerij maar toch minder vismeel en visolie consumeert.

Voucheronderzoek 3: grondsmaak detecteren in steur
Ook de voucheraanvraag van de Vlaamse kaviaarproducent Aqua-Bio werd goedgekeurd. In dat voucheronderzoek gaat het bedrijf in samenwerking met ILVO op zoek naar een werkbare methode om grondsmaak (geosmine en 2-methylisoborneol) te detecteren in levende steur.

 

Aquavlan2 geeft goedkeuring aan vier nieuwe vouchers - eind oktober 2017

Het project Aquavlan2 steunt ondernemers binnen aquacultuur met een idee. Via een vouchersysteem worden hun bedrijfsspecifieke vragen beantwoord. Eind oktober kregen vijf bedrijven een voucher toegekend. De Vlaamse firma’s Lab Agro GCV, Smart Farmers Bvba en de Nederlandse bedrijven Fry Marin, King Fish Zeeland en AquaMarine BV krijgen zo ondersteuning bij de uitvoering van hun businessmodel. Daarnaast kreeg het winnend team van de bootcamp “Van Eigen Kweek” eveneens een voucher. Dit zijn de vouchers die eind oktober 2017 werden goedgekeurd.

Voucheronderzoek 4: optimaliseren Lota lota productie.
De eerste aanvraag kwam van de firma Lab Agro GCV. Aquavlan2-partners Odisee en ILVO nemen dit voucheronderzoek voor hun rekening. Lota lota, een zoetwater kabeljauw, kan succesvol gekweekt worden in een aquacultuur recirculatiesysteem (RAS). Maar omdat de grenswaarden voor de concentraties aan stikstofverbindingen niet gekend zijn, wordt dit RAS niet optimaal gebruikt en is de productie minder rendabel. Na de uitvoering van dit voucheronderzoek naar de toegelaten stikstofverbindingsconcentraties kan het bedrijf Lab Agro een betere beslissing nemen over het al dan niet starten met Lota lota productie.   


Voucheronderzoek 5: literatuurstudie over insecten en eendenkroos als voedsel in een aquaponicssysteem.
Inagro zal deze literatuurstudie, gevolgd door praktisch advies op maat van het bedrijf Smart Farmers voor zijn rekening nemen. Smart Farmers wil met deze resultaten de mogelijkheden en beperkingen voor het gebruik van zwarte soldaatvlieg, meelworm en eendenkroos bij de teelt van tilapia, reuzengarnaal en forel in haar aquaponicssysteem kunnen inschatten.

Voucheronderzoek 6: optimalisatie van de rotiferen kweek in marine aquacultuur.
Deze voucher wordt door Universiteit Gent uitgevoerd voor de bedrijven Fry Marine en King Fish Zeeland. Binnen dit voucheronderzoek wordt vanuit de praktische ervaring uit de bedrijfswereld en de wetenschappelijke kennis van Ugent een methode uitgewerkt om rotiferen te produceren met een optimale nutritionele waarde en minimale bacteriële lading.  

Voucheronderzoek 7: pilootonderzoek algen kweek.
Binnen deze voucher zal het Nederlandse HZ University of Applied Sciences en het Vlaamse ILVO een proef op pilootschaal doen voor het bedrijf AquaMarine. AquaMarine ontwikkelde een nieuwe nutriënten oplossing en een LED verlichting voor de algenteelt. Beiden worden door de onderzoekspartners getest in een piloot om algen (diatomeeën) te kweken.  

Voucheronderzoek 8: geïntegreerde kweek van garnalen en wieren.
Deze voucher werd uitgereikt aan het winnende team van de bootcamp “Van Eigen Kweek”. Hier werd gebrainstormd over de mogelijkheden in de aquacultuur voor Vlaanderen en Zeeland. De groep Z-Farm die garnalen teelt in combinatie met wieren, won de voucher. Deze zal dienen om hun concept verder uit te werken of om hen te ondersteunen met praktijkgericht onderzoek.

 

Nieuwe vouchers goedgekeurd binnen Aquavlan2 - 16 april 2018 

In het project Aquavlan2 krijgen ondernemers een unieke kans om zeer bedrijfsspecifieke vragen te laten beantwoorden via een voucher. Het vouchercomité gaf op 16 april 2018 goedkeuring aan twee nieuwe aanvragen. De Nederlandse start-up Manatee en het Vlaamse Z-Farm krijgen ondersteuning bij de uitvoering van hun businessmodel. Ondernemers met een bedrijfsspecifieke vraag kunnen nog altijd een voucheraanvraag indienen.

Voucheronderzoek 8: kweek van tropisch zeewier integreren in het kweeksysteem van tropische witpootgarnalen.
Z-Farm is de groep die tijdens de bootcamp “Van Eigen Kweek” op Inagro het beste businessplan voor een aquacultuuronderneming had uitgewerkt.  De onderneming is een samenwerking tussen de Vlaamse bedrijven Bert Sercu BVBA, Krechonologies en Madegro en het Nederlandse bedrijf Kobresia. Z-farm wil de kweek van diverse tropische zeewiersoorten integreren in de kweeksystemen van tropische witpootgarnalen (Litopenaeus vannamei) en Yellowtail Kingfish (Seriola lalandi), waarbij de afvalwaterstromen van die producties als voedingsbron fungeren voor zeewier.

De zeewiersoorten Asparagopsis taxiformis, Caulerpa lentillifera, Gracilaria parvispora en Gracilaria tikvahae worden in de Indo-Pacifische regio al eeuwenlang geconsumeerd. Ook in de Europese markt is er door de specifieke smaak potentieel voor die delicatesse. Het voucheronderzoek moet duidelijk maken of (en hoe) het mogelijk is om deze tropische zeewiersoorten te kweken op het effluent van bovenvermelde garnalen en vissen. 

Voucheronderzoek 9: kweek van regionale zeewiersoorten.
Enkele deelnemers van de cursus aquacultuur aan de HZ University of Applied Sciences richtten het bedrijf ‘Manatee’ op. Met hun start-up willen ze regionale zeewiersoorten op een duurzame manier kweken en zo ook toegankelijk maken voor een breed publiek. Omdat de ondernemers nog relatief weinig ervaring hebben met zeewierkweek, biedt het voucheronderzoek hen de kans om kennis te ontwikkelen en te experimenteren met verschillende zeewiersoorten en kweektechnieken. In eerste instantie zal Manatee zich richten op meer gangbare soorten als zeesla (Ulva ulva), blaaswier (Fucus vesiculosus) en suikerwier (Saccharina lattisima). Binnen de voucher moet de invloed van de lokale condities op de kweek van de verschillende soorten wier onderzocht worden.

Beide vouchers worden uitgevoerd aan de HZ University of Applied Sciences te Zeeland in samenwerking met Universiteit Gent en het Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek (ILVO).

 

Meer info?
Sara Crappé

In samenwerking met

Print

Aantal keer bekeken (2352)/Commentaren (0)

Links

x