X
GO

Actueel nieuws

Inventarisatie van technieken voor kringloopsluiting in de zoetwateraquacultuur

Inventarisatie van technieken voor kringloopsluiting in de zoetwateraquacultuur

In het kader van het Interreg V-project Vlaanderen-Nederland 'Aqua-vlan 2'

Auteur: Crappé Sara/maandag 13 augustus 2018/Categorieën: Innovaties, aquaponics, Projecten, Europa, Interreg V, Vlaanderen-Nederland, AQUA-VLAN2, Thema, teelttechniek, Voorlichting, projectinfo, Brochure, Niet-leden

In de zoektocht naar het sluiten van de kringlopen in de zoetwateraquacultuur, is het duidelijk dat aquaponics een groot potentieel vertonen. Samenwerking tussen een tuinbouwbedrijf en een aquacultuurbedrijf kan op verschillende vlakken.

Voor de hand liggend is de uitwisseling van water, een voordeel voor beide bedrijven, want het aquacultuurbedrijf is zo zeker van voldoende beschikbaarheid van kwaliteitsvol water. Het tuinbouwbedrijf krijgt het water, na gebruik voor de viskweek, aangelengd met meststoffen terug. Beschikt het tuinbouwbedrijf over een WKK (warmtekrachtkoppeling) dan kan ook warmte en elektriciteit geleverd worden aan het aquacultuurbedrijf.

Bij uitwisselen van water tussen productieprocessen, moet altijd enige voorzichtigheid gehandhaafd worden. Filteren en ontsmetten van het water kan noodzakelijk zijn om een goede bedrijfshygiëne te verzekeren en om de productieprocessen niet onnodig te belasten.

Naast de waterfractie die hergebruikt kan worden op het tuinbouwbedrijf als basis voor de voedingsoplossing, beschikt het aquacultuurbedrijf ook over een andere reststroom: spuislib. Dit spuislib kan verder gevalideerd worden op verschillende manieren en kan toepassingen vinden als meststof, of voor de productie van biogas en groene stroom. In dit verwerkingsproces kunnen technieken als coagulatie en flocculatie helpen bij het indikken van de slibfractie. Door fermentatie kan bijvoorbeeld biogas geproduceerd worden. Wat overblijft, het digestaat, kan toepassing vinden als meststof in de landbouw en zo is de cirkel rond.

 

Inhoudstabel

 • 0. Inleiding
 • 1. Aquaponics in de wetgeving
 • 1.1. Transport van energie
 • 1.2. Watergebruik
 • 1.3. Bronnen
 • 2. Waterontsmetting
 • 2.1. Waterstofperoxide
 • 2.2. UV (ultraviolet) licht
 • 2.3. Desinfecteren met chloordioxide
 • 2.4. Ozonisatie
 • 2.5. Langzame zandfiltratie
 • 2.6. Elektrolytische ontsmetting
 • 2.7. Bronnen
 • 3. Waterfiltratie
 • 3.1. Scheiding op basis van zwaartekracht
 • 3.2. Scheiding op basis van captatie
 • 3.3. Scheiding via granulaire media
 • 3.4. Bronnen
 • 4. Toedienen van coagulatie- en flocculatiemiddelen aan de slibfractie
 • 4.1. Coagulatie
 • 4.2. Flocculatie
 • 4.3. Bronnen
 • 5. Aerobe en anaerobe vergisting
 • 5.1. Anaerobe fermentatie
 • 5.2. Aerobe fermentatie
 • 5.3. Bronnen

 

Volledige brochure Inventarisatie van technieken voor kringloopsluiting in de zoetwateraquacultuur: versie 1


In samenwerking met

  

     

Print

Aantal keer bekeken (3761)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x